අලුත් දහම් වැඩසටහන 2017-11-22T15:03:16+00:00

අලුත් දහම් වැඩසටහන – පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

ඔබ ලෝකයේ කොහේ සිටියත් ගෙවමින් සිටින්නේ දුර්ලභව ලද මිනිස් ජීවිතය යි. මිනිසෙකුට අතිශයින් ම දුර්ලභව ලැබෙන ප්‍රඥා නිධානය වනාහී අප බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද ධර්මය යි. එම ධර්මය බුදු නුවණින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ, විනිවිද දුටු, සැබෑ ස්වභාවය අවබෝධ කළ දෙයකි. එය අයිති බුදුරජුන්ට ය. බුදුරජුන්ගේ විස්මිත අවබෝධයට අයත් මෙම අසිරිමත් දහම නිසි පරිදි අප තේරුම් ගතහොත් අපගේ ද නොවැටහීම නම් වූ අඳුර විනිවිද දකින එළිය අපටත් ලැබෙනු ඇත.

මෙම දේශනා එකිනෙකට පිළිවෙළින් ශ්‍රවණය කිරීමත් එම දෙසුම් ඇතුලත් කොට ඇති පොත් කියවීමත් ඒ සඳහා ඔබට මහෝපකාරී වනු ඇත.