බුදු ගුණ අනන්තයි! 2016-11-25T12:12:57+00:00

Buduguna Ananthai – බුදුගුණ අනන්තයි

නමෝ බුද්ධාය !

01. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, ඒකාන්තයෙන් ම, බොහෝ ජනයාට හිත-සුව පිණිස, ලෝකානුකම්පා පිණිස, දෙවි මිනිසුන් හට යහපත පිණිස, පිළිවෙතෙහි යෙදුනු සේක. ස්වාමීනී, මේ අයුරින්, බොහෝ ජනයාට හිත-සුව පිණිස, ලෝකානුකම්පා පිණිස, දෙවි මිනිසුන් හට යහපත පිණිස, පිළිවෙතෙහි යෙදුනු, වෙන ශාස්තෘවරයෙකු නම්, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණ කොට, අපි නො දකිමු.

02. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, ඉතා යහපත් ලෙස, උතුම් ධර්මය දෙසන ලද්දේ ය. ඔබ වහන්සේ ගේ ධර්මය ඒකාන්තයෙන් ම සන්දිට්ඨික වෙයි, අකාලික වෙයි.. ඒහි පස්සික වෙයි, ඕපනයික වෙයි, නුවනැත්තන් හට තම තම නැණ පමණින් දැකගත හැකි වෙයි. ස්වාමීනී, මෙවැනි ඕපනයික ධර්මයක්, දේශනා කොට වදාළ, වෙන ශාස්තෘවරයෙකු නම්, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණ කොට, අපි නොදකිමු.

03. ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, මේවා කුසල් ය, මේවා අකුසල්ය, මෙය හොඳ දෙයකි, මෙය යහපත් නොවන දෙයකි, මෙය සේවනය කළ යුතු ය, මෙය සේවනය නො කළ යුතු යයි කියා, ලොවෙහි පවතින කුසල්-අකුසල්, හොඳ-නරක, යහපත-අයහපත මැනවින් පෙන්වා දුන් සේක. ස්වාමීනී, මේ අයුරින් මනාව කුසල්-අකුසල් පෙන්වා දුන්, වෙන ශාස්තෘ වරයෙකු, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණු කොට, අපි නම් නො දකිමු.

04. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, ඒ අමා මහ නිවන ද, ඒ නිවනට යන මාර්ගය වූ, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ද, ගංගා නදියෙහි ජලය, යමුනා දියට එක් වුන පරිද්දෙන් මැනවින් ගැලපී යන ලෙස, ශ්‍රාවක ජනයාට, පෙන්වා වදාළ සේක. ස්වාමීනී, මෙතරම් සුන්දර ලෙස, ඒ අමා මහ නිවන ද, ඒ අමා නිවන් මග ද, දේශනා කොට වදාළ, වෙන ශාස්තෘවරයෙක නම්, අතිතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණු කොට, අපි නො දකිමු.

05. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ලාභ සත්කාර, කීර්ති ප්‍රශංසාවෙන් අග පැමිණි සේක. එනමුදු ඔබ වහන්සේ, දානය පවා වැළදුවේ, ජීවිත යාත්‍රාව පිණිස පමණි. මේ ආකාරයෙන්, කිසිවකට නො ඇලුණු, කිසිවකට නො බැදුනු, පොකුණෙන් උඩට විත්, පිපෙනා පියුමක් සේ, ලොවට නො ඇලී සිටි, වෙන ශාස්තෘවරයෙකු නම්, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ ඔබ වහන්සේ හැරුණු කොට, අපි නො දකිමු.

06. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සමීපයෙහි, ඔබ වහන්සේ පිළිසරණ කොට, ගිහි ජීවිතය අතහැර, ඔබ වහන්සේ ගේ සසුනට පැමිණි, මග ඵල ලාභී, සේඛ ශ්‍රාවකයන් ද, රහතන් වහන්සේලා ද, ඔබ වහන්සේ පිරිවරා සිටිද්දී, ඒ ශ්‍රාවකයන් සමග එක් නොවී, හුදෙකලාවේ ම, හුදෙකලා සිතින්, වැඩ සිටි සේක. ස්වාමීනි, මෙවැනි ගුණයෙන් හෙබි, ශාස්තෘවරයෙකු නම්, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණු කොට, අපි නො දකිමු.

07. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ යමක් පවසන සේක් ද, ඒ අයුරින් ම කරණ සේක. යමක් කරනා සේක් ද, ඒ අයුරින් ම පවසන සේක. මෙසේ යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී, වෙන ශාස්තෘවරයෙකු නම්, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණු කොට, අපි නො දකිමු.

Buduguna Ananthai - බුදුගුණ අනන්තයි

08. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, දහම් දෙසුවේ, සැක රහිතව ම ය. ඔබ වහන්සේ, අවබෝධ කර ගත් දේ, ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ දේ, සාක්ෂාත් කළ දේ, කිසි සැකයකින් තොරව, කිසි පැකිලීමකින් තොරව, කිසි පැටලීමකින් තොර ව, හිරු සඳු පෙන්වන සේ, ඉතා පැහැදිලි ව, ඒ අමා නිවන් මග, පෙන්වා දුන් සේක. මේ අයුරින්, සැක රහිතව දහම් දෙසූ, වෙන ශාස්තෘවරයෙකු නම්, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ හෝ, ඔබ වහන්සේ හැරුණු කොට, අපි නො දකිමු.

ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඒකාන්තයෙන් ම ඔබ වහන්සේ අරහං වන සේක. සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක. විජ්ජාචරණ සම්පන්න වන සේක. සුගත වන සේක. ලෝක විදූවන සේක. අනුත්තරෝ පුරිසදම්ම සාරථී වන සේක. සත්ථා දේව මනුස්සානං වන සේක. බුද්ධ වන සේක. භගවා වන සේක. දසබල ධාරී වන සේක. විශාරද වන සේක. මහාකාරුණික වන සේක.

ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, ඒකාන්තයෙන් ම, සුපිරිසිදු සිල් ගුණයෙන් ධරණී මාතාව වැනි සේක. නො සැලෙන සමාධියෙන් හිමවත් පව්ව වැනි සේක. අසම සම ප්‍රඥාවෙන් නුබ ගැබ වැනි සේක. හමා යන පවන මෙන් කිසි තැනෙක නො ඇලෙන සේක. සඳඑළිය මෙන් ලෝකය සනසන සේක. හිරු මඬල මෙන් තුන් ලොව බබළවන සේක. මහාමේඝයක් මෙන් ගිනි ගත් ලෝකය නිවා සනසන සේක. මහා සයුර මෙන් ගුණ මැණික් ආකරයක් වන සේක.

ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඒකානත්යෙන් ම, මහාවීර වන සේක. මහා යසස් ඇති සේක. විරජ වන සේක. දේවාතිදේව වන සේක. ඛීණාසව වන සේක. අනීඝ වන සේක. තුන් ලොවෙහි අනුත්තර වූ සිහරජාණන් වන සේක. සමචිත්ත වන සේක. අසහාය වන සේක. ඉසිසත්තම වන සේක. අසම වන සේක. අප්පමෙය්‍ය වන සේක. අනුපම වන සේක. මිනිසත් කලල් විල මත සුපිපුණු සුදෝසුදු සියපත වන සේක!මිනිසත් කලල් විල මත සුපිපුණු, සුදෝ සුදු සියපත වන සේක.

ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ, ගෞතම නම් වූ, අප ගේ ශාස්තෘ වූ, සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ, ඒ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ වූ, අසිරිමත් වූ, සම්බුදු ගුණ බලයෙන්, සියලු යහපත සැළසේවා. රෝ බිය දුරින් දුරු වේවා! නිසි කල වැසි වසීවා!, කෙත් වතු සාර වේවා! ලෝකය සුඛිත වේවා! සාමය පැතිරේවා! මුලු තුන් ලොව ම, නිවී සැනසේවා!

සාදු සාදු සාදු!