Shraddha TV Schedule
       (Local Time Sri Lanka : UTC+5:30)

05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● ධම්මපදය
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● Wise Shall Realise
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● දම් සිහනද
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● ආදරණීය අම්මා
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහ නඳ
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● ධම්මපදය
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● පිරිණිවුනි ඒ රහත් මුනිවරු
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● සුඛා සද්ධම්ම දේශනා
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● දම්සභා මණ්ඩපය
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● වීමංසා
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහ නද
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● පිරිණිවුනි ඒ රහත් මුනිවරු
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● විශ්මිත අවබෝධය
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )

 

05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● නිකෙලෙස් තෙරණිවරු
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● මෙහෙණි අසපුව
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● නමෝ බුද්ධාය
02.30 PM ● වේදනා සංයුක්තය
03.00 PM ● අමාවැස්ස
04.00 PM ● Suprime Buddha 
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● අමාවැස්ස
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● ශ්‍රද්ධා තක්සලාව
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● නිකෙලෙස් තෙරණිවරු
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● පාලි පන්තිය
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )

 

05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● කොසළ සංයුක්තය
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● විශ්මිත අවබෝධය
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● සිත නිවන පින්බිමක්
03.00 PM ● සුදම් සභාව
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● සුදම් සභාව
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම්සභා මණ්ඩපය
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● සොඳුරු නිවන් මඟ
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● මෙහෙණි අසපුව
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )

 

05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● අමතර වැඩසටහන්
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● සොඳුරු නිවන් මඟ
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● පාලි පන්තිය
03.00 PM ● සිත සනසන අමා දහම්
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
05.45 PM ● පුවත් විමසුම
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● සිත සනසන අමා දහම්
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහනද
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● කෝසළ සංයුක්තය
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● Wise Shall Realise
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
08.00 AM ● දම් සිහ නද
10.00 AM ● විශ්මිත අවබෝධය
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● පාලි පන්තිය
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා
02.30 PM ● Wise Shall Realise
03.00 PM ● ධම්මපදය
03.30 PM ● හෙළ ආහාර
04.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
05.15 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
06.00 PM ● පුණ්‍යක්‍රියා
06.30 PM ● ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර
07.00 PM ● වේදනා සංයුක්තය
07.30 PM ● ශ්‍රී පාදය
08.00 PM ● වස්සාන දේශනා
09.00 PM ● නමෝ බුද්ධාය
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● විශ්මිත අවබෝධය
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● වේදනා සංයුක්තය
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
05:05 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.20 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
05.47 AM ● දහම් දින පොතෙන්
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.12 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
08.00 AM ● ධර්ම දේශනාව 
09.30 AM ● ආදරණීය අම්මා
09.30 AM ● පුණ්‍යක්‍රියා
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● සොඳුරු නිවන් මඟ
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● ධර්ම දේශනාව
02.30 PM ● සිත නිවන පින් බිමක්
03.00 PM ● හිතට දැනෙන මනුස්සකම
03.30 PM ● පුංචි අපට බෝසත් කථා
04.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
05.15 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
06.00 PM ● නිකෙලෙස් තෙරණිවරු
06.30 PM ● දම්සභා මණ්ඩපය
07.00 PM ● වේදනා සංයුක්තය
08.00 PM ● වස්සාන දේශනා
09.00 PM ● දම් සිහ නද
10.30 PM ● භාවනාව
11.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
12.15 AM ● සිත නිවන පින් බිමක්
12.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
02.00 AM ● හෙළ ආහාර
02.30 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
03.45 PM ● පුණ්‍යක්‍රියා
03.50 AM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )