ශ්‍රද්ධා වෙබ් රේඩියෝව උදෙසා තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීමෙන් උතුම් ධර්මදානමය පුණ්‍ය කර්මය සිදු කරගනු ලබන්නේ Lakhosting ආයතනයේ පින්වතුන් විසිනි.

Shraddha Radio on Winamp windows Media Player Real Player QuickTime

How to listen to Shraddha Radio

ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය සාමාන්‍ය රේඩියෝ නාලිකාවක් ලෙස පෙ.ව. 05.00 සිට පෙ.ව. 06.30 දක්වාත්, පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වාත් රාත්‍රී 07.30 සිට රාත්‍රී 11.30 දක්වාත් 89.1 සහ 89.3 යන සංඛ්‍යාත ඔස්සේ ශ්‍රවණය කළ හැකි අතර, උදෑසන 05.30 සිට රාත්‍රී 11.30 දක්වා සම්පූර්ණයෙන් ම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ශ්‍රවණය කළ හැකිය. ජංගම දුරකථන ඔස්සේ ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස Tunein ඇප්ලිකේෂන් එක ඔබේ දුරකථනයට ඇතුළත් කරගෙන, ඒ මත Shraddha Radio යනුවෙන් සර්ච් කරන්න.

You can listen to Shraddha Radio on 89.1Hz and 89.3Hz from 05.00am to 06.30am, 10.30am to 05.00pm and 0730pm to 11.30pm. Also you can listen to Shraddha Radio online from 05.00am to 11.30pm. If you wish to listen Shraddha Radio from mobile phone, please download Tunein App and search for Shraddha Radio.

අමාදම් විල

ආදරණීය අම්මා

සුව අරණ

සිංහල ගීතයේ බොදු ලකුණ

අප්පමාදෝ අමතපදං – පමාදෝ මච්චුනෝ පදං
අප්පමත්තා න මීයන්ති – යේ පමත්තා යථා මතා

අප්‍රමාදීව සීල, සමාධි, ප්‍රඥා වඩන තැනැත්තා එ් අමා නිවන කරා යනවා. කාම සැපයට වසඟ වෙලා ප්‍රමාද වෙන තැනැත්තාට ලැඛෙන්නෙ ආයෙ ආයෙමත් මරණය විතරයි. අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙන උදවිය අමරණීය වෙනවා. ප්‍රමාද වෙච්ච උදවිය ජීවත් වුණත් මළ කඳන් වගේ තමයි..

  ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය ශ්‍රවනය කිරීමේදී හෝ  ශ්‍රද්ධා වෙබ් අඩවියේ පළවන වැඩසටහන් නැරඹීමේ දී ඔබට ඇතිවන ගැටලු අප වෙත යොමුකරන්න.

නම (අවශ්‍යයි)

විද්‍යුත් ලිපිනයl (අවශ්‍යයි)

වැඩසටහන

ඔබේ අදහස් හා යෝජනා