පාසල් උපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන – බුලත්සිංහල 2017-07-07T17:01:48+00:00

Project Description

පාසල් උපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන – බුලත්සිංහල

ගංවතුරින් දැඩි ලෙස විපතට පත් පවුල්වල වෙසෙන පාසල් දූදරුවන් වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය පාසල් උපකරණ ලබාදීමේ තවත් එක් අදියරක් ජූලි මස 06 වන දින බුලත්සිංහල ප්‍රදේශයේ සිංහල සහ දමිළ පාසල් දෙකක් වෙත පාසල් උපරකණ බෙදාදීමේ ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර අංශය විසින් පැවැත්විය. පාසල් බෑග්, අභ්‍යාස පොත්, පෑන් පැන්සල්, පාවහන් ආදි බොහෝ පාසල් උපකරණ මෙහිදී බෙදා දෙනු ලැබීය. මෙම උතුම් පුණ්‍ය සත්ක්‍රියාවෙන් රැස් වන්නා වූ සියලු පින් මෙම කටයුතු සඳහා නිබඳ ආශිර්වාදය ලබා දෙන අපගේ ගුරුදේවෝත්තම කල්‍යාණමිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසී ලෝකවාසී පින්වත් මහා සංඝරත්නයටත් අනුමෝදන් වෙත්වා! මේ ගෞතම බුදුසසුනේ දී ම උතුම් ධර්මාවබෝධය කරත්වා! එමෙන්ම මේ සඳහා මූල්‍යමය වශයෙන් සහ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් උපකාර කළ පින්වත් සියලු දෙනාටත් නන් අයුරින් උපකාර කළ සියලු දෙනාටත් දැක බලා සතුටු වන ඔබ සියලු දෙනාටත් අනුමෝදන් වෙත්වා! නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවයෙන් යුතුව සුවසේම උතුම් ධර්මාවබෝධය කිරීමේ දුර්ලභ වූ වාසනාව ලබත්වා!

Leave A Comment