වාර්ෂික පුණ්‍යාවර්ජනා වාර්තාව 2017-08-15T11:52:45+00:00

Project Description

වාර්ෂික පුණ්‍යාවර්ජනා වාර්තාව

ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සාමාජික පින්වතුන් වෙත මෙත් සිතින් දැනුම් දීමයි.

ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය මෙහෙවර සුවසේම පවත්වාගෙන යනු පිණිස නිබඳ අප හට උපකාර කරනා ශ්‍රද්ධා ධර්මදාන සාමාජික පින්වතුන් වෙත ලබා දෙන විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනා කාඩිපත සහ පසුගිය වසර පුරාවට අප සිදුකළ සියලු පුණ්‍ය කර්තව්‍යයන් ඇතුළත් වාර්ෂික පුණ්‍යාවර්ජනා වාර්තාව මෙතෙක් ලබාගත නොහැකි වූ දුරබැහැර වෙසෙන පින්වතුන්හට අගෝස්තු මස 7 වැනි දිනට එළඹෙන නිකිණි පුන් පොහෝ දිනයේ දී මතු දැක්වෙන මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවල දී ලබා ගත හැකියි.

මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානය – පොල්ගහවෙල
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව – කුණ්ඩසාලේ
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව – හුණුමුල්ල
මහමෙව්නාව අනගාරිකා අසපුව – මුතුගල

තෙරුවන් සරණයි !

Leave A Comment