අමාතිපුත්තිකභය සූත්‍රය | අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:47+00:00

Project Description

අමාතිපුත්තිකභය සූත්‍රය | අමා දම් විල

“පින්වත්නි මහණෙනි,

මව්පියන්ට දරුවනුත්, දරුවන්ට දෙමව්පියන්වත් අහිමි වීමේ භය නම් වූ මේ අමාතාපුත්තික භය තුනක් අශ්‍රැතවත් පෘතක්ජනයාට තියෙනවා. ඒ කවර තුනක්ද? පින්වත් මහණෙනි, යම් කලෙක මහා ගින්නක් හටගන්නවා නම්, එබඳු කාලයක් තිබෙනවා තමයි. පින්වත් මහණෙනි, මහා ගින්නක් හටගත් කල්හි එයින් ගම් ගිනි ගන්නවා. නියම්ගම්ද ගිනි ගන්නවා. නගරත් ගිනිගන්නවා. ගම් ගිනිගනිද්දී, නියම්ගම් ගිනිගනිද්දී, නගර ගිනිගනිද්දී එහි මවට දරුවා නොලැබී යනවා. දරුවන්ට මව නොලැබී යනවා. පින්වත් මහණෙනි, මෙය පළමුවෙනි අමාපුත්තික භය කියලයි අශ්‍රැතවත් පෘතග්ජනයා කියන්නේ… “අමාතිපුත්තිකභය සූත්‍රය

ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අපි මේ යුගයේ දී ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත දුර්ලභ පිරිසක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද මේ පින්වතුනි බලන්න, අපිට මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුනද නැද්ද..? ලැබුණා. මනුස්ස ජීවිතයක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් බුද්ධ දේශණාවේ තියෙනවා. මනුස්ස ජීවිතේ කියන එක ලෝකේ ඉතාම දුර්ලභව තමයි කෙනෙකුට ලබන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් ලෝකේ කෝටි ගණනක් සිටින මිනිසුන් අතරේ අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න ලැබුනද නැද්ද.? අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒක දුර්ලභයි ද නැද්ද ලෝකේ.? දුර්ලභයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. කෙනෙකුට මනුස්ස ජීවිතයකුත් ලැබිලා. ඒ වගේම බුද්ධ ශාසනේකුත් මුණ ගැහිලා, ධර්මය පිරිසිදුව අහන්න ලැබෙනවා නම්, ඒ ලැබෙන අවස්ථවේ එයාට නුවණිනුත් කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම්, දැන් අපිට ඒ අහන ධර්මයට අනුව නුවණින් කල්පනා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද.? පුළුවන් කම තියෙනවා. දැන් බුද්ධ දේශණාවේ කියලා දෙනවා බලන්න. සත්තු මැරීම අකුසලයක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපිට තේරෙනනද නැද්ද? තේරෙනවා. සත්තු මැරීම අකුසලයක් කියලා අපිට තේරෙනවා. එතකොට ඒකෙන් වළකින්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශණා කරනවා. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද?. පුළුවන් කම තියෙනවා. අපිට ඒක තේරුම් අරගෙන ඒ ධර්මයේ හැසිරෙන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. එතකොට මේවා වැරදියි කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒවා බැහැර කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවා අනුගමනය කරන්න මේවා කුසල් කියලා කියල දෙනවා. ඒවා අපිට අනුගමණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ධර්මයේ හැසිරෙන්න පුළුවන් කමකුත්, ඒ ධර්මයට අනුව කල්පණා කරන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් පින්වත්නි, මනුස්ස ජීවිතයකුත් ලැබිලා බුදු සසුනකුත් මුණ ගැහිලා, පිරිසිදු ශ්‍රී සද්ධර්මයත් අසන්න ලැබෙන වෙලාවක ඒ ධර්මයට අනුව කෙනෙකුට නුවණින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම්, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ඒ අවස්ථාවට ක්ෂණ සම්මපත්තිය කියලා. එතකොට කෙනෙකුට ඔය ක්ෂණ සම්පත්තිය හිමි වුණාට පස්සේ, එයා ඉතාම වාසනාවන්ත කෙනෙක්. ඇයි ඒක ඉතාම කලාතුරකින් කෙනෙකුට ලැබෙන අවස්ථාවක්. එතකොට ක්ෂණ සම්පත්තිය ලැබුණ වෙලාවේ, පින්වතුනි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒ ක්ෂණ සම්පත්තිය අහිමි නොවන තත්වයට පත් කරගන්න. හැබැයි ක්ෂණ සම්පත්තිය හිමි වුණාට ඒක ආයේ අපිට අහිමි වෙන්ට බැරිද? අහිමි වෙන්න තාම පුළුවන්. දැන් බුද්ධ දේශණාවේ තියෙනවා කෙනෙකුට ක්ෂණ සම්පත්තියත් හිමි වෙලා, ඒක අහිම් වුණොත් එයාට ගොඩාක් පසු තැවෙන්න වෙනවා කියලා. අමාතිපුත්තිකභය සූත්‍රය

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment