අනිත්‍ය ස්කන්ධ භාවනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා මාල‍බේ 10 2017-10-18T10:34:49+00:00

Project Description

අනිත්‍ය ස්කන්ධ භාවනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා මාල‍බේ 10

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි,

අද දිනයේ මාතෘකාව වශයෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ සකන්ධ අනිත්‍ය භාවනවට අදාළ දේශණාවක්. මේ පින්වතුන් මේ දේශනා මාලාවේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ බොහෝ ධර්ම කාරණා මේ වෙනකොට ඉගෙන ගෙන තියෙනවා. පින්වත්නි මේක දුර්ලභ වාසානාවක් මේ විදියට පිළිවළකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඒ ගැඹුරට කරා යන්න ඒ ධර්මඥාණය ලබා ගන්න ලැබීම කෙනෙකුගේ ජීවිතයට දුර්ලභ වාසනාවක්. ඇතැම් උදවියට ධර්මය අහන්න ලැබෙනවා. ධර්මය අසන්නට ලැබුණට ඒ ධර්මයේ එයාට ප්‍රගුණ කරගෙන යාමේදී ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා මතුවෙනවා. ඒ දුෂ්කරතා මතුවෙන්නේ සමහරවිට තැනින් තැනින් ධර්ම කරුණු දන්නවා නමුත් පිළිවෙලකට ඒ ධර්ම කරුණු දන්නේ නෑ. පින්වතුනි, මේ කෙළවරක් නැති දීර්ඝ සසර ගමනේ, අපි ඉපිදි ඉපිදි මැරි මැරී මේ එන්නේ අද අපි කතා කරන්න යන පංච උපාදනස්කන්ධය අවබෝධ කරගන්න බැරි වීම නිසා. නිරයේ අපි අප්‍රමාණ කාළයක් කියන්න බැරි තරම් දීර්ඝ කාළයක් නිරයේ ඉපදිලා දුක් වින්ඳා. නිරයේ අපිට ලැබුනේ පංච උපාදන්සකන්ධයක්. තිරිසන් ලෝකයේ අපි කියන්න තරම් කාළයක් තිරිසන් ලෝකේ අපි ඉපිද ඉපිද මැරි මැරී දුක් වින්ඳා. අපිට තිරිසන් ලෝකේ උපතෙදී ලැබුනේ පංච උපාදනසකන්ධයක්.

ප්‍රේත ලෝක වල අපි ඉපදිලා ඇති ඕන තරම්. ප්‍රේතයන් වෙලා ප්‍රේත ලෝක වල අපි අප්‍රමාණ දුක් විඳලා ඇති. ඒත් අපිට ලැබුණේ පංච උපාදනස්කන්ධයක්. මනුෂ්‍යය ලෝකේ අපි එක එක විදියේ උපත් ලබලා ඇති. දුප්පත් වෙලා ඉපදිලා ඇති. පොහොසත් වෙලා ඉපදිලා ඇති. රුව ලස්සන වෙලා ඉපදිලා ඇති. ලොකු ඉහල වංශවත් පවුල් වල ඉපදිලා ඇති. රජ සම්පත් ලබමින් ඉපදිලා ඇති. සිටු පවුල්වල ඉපදිලා ඇති. සක්විති රජ වෙලා ඉපදිලා ඇති. මේ ආදී වශයෙන් මනුස්ස ලෝකේ නොයෙක් ආකාර වලින් දුක් සැප ලබමින් අපි ඉපදිලා මේ සසර ගමනේ එනවා. අපිට ලැබුනේ පංච උපාදනස්කන්ධයක්. දිව්‍ය ලෝක වල ඉපදිලා අපි දිව්‍ය සැප වින්ඳා. ඒ දිව්‍ය සැප විඳිද්දි. දිව්‍ය ලෝක උපතක් කරා ගියා කියලා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක උපතක් අපි ලැබුවා කියලා කියන්නේ අපිට ලැබුනේ මොකක්ද? පංච උපාදනස්කන්ධයක්. බ්‍රහ්ම ලෝක වල අපි ඉපදෙන්න ඇති. බ්‍රහ්ම සැප සම්පත් විඳින්න ඇති. ඒ සැප සම්පත් විඳිද්දි බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපතක් කරා ගියේ අපි පංච උපාදනස්කන්ධයක් ලැබීම නිසා. මේ කොයි උපතේදීත් අපි මේ දීර්ඝ සසරේ සෑම උපතකම අපිට ලැබුනේ පංච උපාදනස්කන්ධයක්.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

අනිත්‍ය ස්කන්ධ භාවනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා මාල‍බේ 10

Leave A Comment