​සිත ඇතුළේ හටගන්නා මළකඩ | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 23 2017-10-18T10:38:29+00:00

Project Description

​සිත ඇතුළේ හටගන්නා මළකඩ | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 23

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ අපි සූදානම් වන්නේ ඛුද්දක නිකායේ පළමුවැනි පොත්වහන්සේගේ අන්තර්ගත සූත්‍ර දේශණාවක්. සූත්‍ර දේශණාවේ නම තමයි අන්තරාමල සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ හිත තුල හටගන්නා මළකඩ ගැන වදාළ දෙසුම. අපි අහලා තියෙනවා යකඩ වල මළකඩ හැදෙනවා කියලා. යකඩයේ හැදෙන මළකඩ නිසා යකඩෙම විනාශ වෙනවා. බාහිර කිසිම දේකින් යකඩේ විනාශ වෙන්නේ නෑ. යකඩේ විනාශ වෙන්නේ යකඩෙම හැදෙන මළකඩ වලින්. ඒ වගේ අපිත් ආමාරුවේ වැටෙන්නේ, අපිත් දුකට පත්වෙන්නේ මොකක් හේතු කරගෙනද? අපේ හිත් වල ඇතිවන අපේ හිත්වල ඇති වන මළකඩ වලින්. අපේ හිතේ හටගන්න මලකඩ හේතු කරගෙන අපි දුකට පත්වෙනවා. අපිට බොහෝ දුකකට මුහුන දෙන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා ලස්සනට දේශණා කරනවා අපේ හිත්වල ඇති වන මළකඩ ගැන. දැන් එතකොට ඔබේ හිතෙත් මගේ හිතෙත් ඇතිවන මළකඩ මොනවද? ඒ මළකඩ නිසා අපි කොහොමද දුකට පත්වෙන්නේ? ඒ මලකඩ නැති කරගත්තොත් අපි දුකෙන් නිදහස් වෙනවා කියන ඒ කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා අපේ හිතේ ඇතිවන මලකඩ අපේ හිත්වල ඇතිවෙන මළකඩ මොනවද කියලා.

පින්වත් මහණෙනි, ලෝභය කියන්නේ සිතේ හටගත්තු මළකඩක්. සිතේ උපන්න අමිත්‍රයෙක්. සිතේ උපන්න විරුද්ධකාරයෙක්. සිතේ උපන්න වධකයෙක්. සිතේ උපන්න හතුරෙක්. පින්වත් මහණෙනි, ද්වේෂය කියන්නේ සිතේ හටගත්තු මළකඩක්. සිතේ උපන්න අමිත්‍රයෙක්. සිතේ උපන්න විරුද්ධකාරයෙක්. සිතේ උපන්න වධකයෙක්. සිතේ උපන්න හතුරෙක්. පින්වත් මහණෙනි, මෝහය කියන්නේ සිතේ හටගත්තු මළකඩක්. සිතේ උපන්න අමිත්‍රයෙක්. සිතේ උපන්න විරුද්ධකාරයෙක්. සිතේ උපන්න වධකයෙක්. සිතේ උපන්න හතුරෙක්.

පින්වත් මහණෙනි, මේ තමයි සිතේ හටගත්තු මළකඩ. සිතේ උපන්න අමිත්‍රයෝ. සිතේ උපන්න විරුද්ධකාරයෝ. සිතේ උපන්න වධකයෝ. සිතේ උපන්න සතුරෝ තුන් දෙනා.

මේ අර්ථය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ සේක. එය මේ අයුරිනුත් පවසන්න පුළුවනි.

ලෝභය තමයි අනර්ථය උපදවා දෙන්නේ. සිත කළඹවන්නේ ලෝභය තමයි. ලෝභය කියන්නේ තමන් තුළ හටගත්තු භයක්. ඒ බව මේ ජනතාව නම් දන්නේ නෑ.

අන්තරාමල සූත්‍රය – ඛුද්දක නිකාය, ඉකිවුත්තක පාළි, තික නිපාතය)

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

​සිත ඇතුළේ හටගන්නා මළකඩ | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 23

Leave A Comment