ඇස් කසනවාද ? | සුව අරණ 2016-11-25T12:12:04+00:00

Project Description

ඇස් කසනවාද? | සුව අරණ

උදය කාලයේදීත් රාත්‍රීයේදීත් ඇස් කසනවාද? ඇස් කසනවාද?

බඩේ ඌෂ්ණාධිගතිය වැඩිවීමත් සමඟයි මේ තත්වය බොහෝ දුරට ඇතිවන්නෙ. සමහර විට ඇස් වල දෝෂ තත්වයක් වන්නටත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඇගේ උෂ්ණ ගතිය අඩුවෙන්න, ගන්න ආහාර පාන සැලකිළිමත් වීම ඉතා වැදගත්. හිසට නීල්‍යාදී තෙල් ටිකක් අරගෙන රත්කරලා දාන්න. රත් කරල දැම්මම එතකොට ඔබට සීතල ගතියකින් තොරව හිසට පහසු තත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. නීල්‍යාදී තෙල් ටිකක් අරගෙන උදේ කාලයේදී දාන්න. හවස් වරුවේදි දාන්න එපා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කරන්ට පුළුවන්. සමන් පිච්ච එහෙම නැත්නම් ගැට පිච්ච(බැදි පිච්ච) මල් ටිකක් අරගෙන තම්බලා ඒ වතුරෙන් හොදට ඇස් දෙක සෝදන්න. ඒ වගේම ස්නානය ඉතා වැදගත්. ඇඟ සිසිල් වන ආහාර පාන ගන්න එකත් හොදයි. එතකොට මේ තත්වය සුවපත් කර ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි දිගින් දිගටම මේ තත්වය තියෙනවා නම්, අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍යයවරයෙක් යටතේ ප්‍රතිකාර ලබාගන්ට ඕනේ. එතකොට මේ තත්වය සුවපත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා…

සුව අරණ මුල් පිටුවට

images: Google

Leave A Comment