ඇස් වටේ කළු වෙලාද ? | සුව අරණ 2016-11-25T12:12:03+00:00

Project Description

ඇස් වටේ කළු වෙලාද? | සුව අරණ

ඇස් වටේ කළු වෙන එක සෙම වැඩි උනාමත් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ එක්කම අපිට සමහරවිට අපි පාවිච්චි කරන යම් යම් දේවල් නිසා මුහුණේ හමට නරක ප්‍රතිඵල ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕන. හමට ගැලපෙන දේවල් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. අපේ හමට යටින් තියෙනවා, ශරීරයට අවශ්‍යය වන හිමෝග්ලොබින්. හිමෝක්ලොබින් වැඩි වුණොතින් මේ තත්වය ඇති වෙනවා. කුණු කොටස් එකොතු වුණොතින් මේ තත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද මේක අයින් කරන්නේ?. බොහොම ලේසියි  මම කියන මේ ක්‍රමය. ලුනු කුඩු පොඩ්ඩක් ගන්න. මේකට එකතු කරගන්න දත් බෙහෙත් ටිකක්.  මොන දත් බෙහෙත් ද? දත් බෙහෙත් කුඩු. ක්‍රීම් වර්ග නෙමෙයි දත් බෙහෙත් කුඩු. ලුනු කුඩුයි දත් බෙහෙත් කුඩුයි දෙක එකට කලවම් කරන්න. දෙක එකට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මේකට වතුර පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඇස් වටේ ගාන්න. පැයක් විතර ඉදලා මේක හොදට සෝදා හරින්න. පුදුම හිතේවි සතියක් විතර මේ දේ කරන කොට බොහොම පැහැපත් භාවයක් ඇති වේවි. හැබැයි මතක තියා ගන්නට ඕනේ. දත් බෙහෙත් කුඩු තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.

සුව අරණ මුල් පිටුවට

images: Google

Leave A Comment