අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන ගුණය ඇති කරගමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩු‍වෙල 07 2017-10-13T11:49:47+00:00

Project Description

අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන ගුණය ඇති කරගමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩු‍වෙල 07

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද ඔබ සූදානම් වන්නේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම කියන මාතෘකාව යටතේ අපගේ ශාස්තෘණ් වහන්සේ විසින් වදාළ සුන්දර ධර්ම කාරණා ශ්‍රවණය කරන්න. අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම කියන කාරණේදී මේ තුන් ලෝකයේම අග්‍රස්ථානයේ වැඩ හිටියේ දෙව් මිනිසුන්ගේ ශාස්තෘ වූ නිකෙලෙස් හඳ මඩලක් දරාගෙන වැඩ සිටිය අපගේ ගෞතම අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ හතලිස් පස් වසරක් වූ ඒ සම්බුද්ධ ජීවිතය පුරාවට මේ අටලෝ දහම ඉදිරියේ කිසිවිටකත් කම්පා වුනේ නෑ. උන්වහන්සේගේ ඒ අටලෝදහමින් කම්පා නොවන ගුණය ගැන කාළාකාරාම කියන සූත්‍ර දේශණාවේදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා පින්වත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලාභය ඉදිරියේදීත්, අලාභය ඉදිරියේදීත් ඒ වගේම යසස ඉදිරියේදීත් අයස ඉදිරියේදීත්, ඒ වගේම නින්දාව ඉදිරියේදීත්, ප්‍රශංසාව ඉදිරියේදීත් මේ කිසිම කාරණයක් ඉදිරියේදී තථාගතයන් වහන්සේගේ සිත කම්පා වීමකට, සැලීමකට, වෙනස් වීමකට පත් වෙන්නේ නෑ කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිංහනාද පවත්වද්දි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තාදී ගුණයට මේ ලෝක ධාතුව කම්පා වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අටලෝ දහමට නොඇලෙන තාදී ගුණය ඉදිරියේ මේ මහ පොළාව පවා කම්පා වෙන්ට පටන් ගත්තා ඒ ගුණය කෙරෙහි සතුටින්.ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තාදී ගුණය මේ මහපොළොවට පවා දැනුනා.

පින්වත්නි අපි දන්නවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තමයි මේ ලෝකයේ සිව්පස ලාභය අග්‍ර විදියට ලැබුණේ. අපි දන්නවා කොසොල් රජතුමා මල්ලිකා දේවියත් එක්ක එක්කාසු වෙලා කෝටි ගණනක ධනයක් විය පැහැදම් කරලා අසදෘශ දානය නමින් මේ ශාසනේ පූජා කරන්න පුලුවන් විස්මිත දානයක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඇත්තු පන්සියකට මුතු කුඩ පන්සියක් දීලා රහතන් වහන්සේලා පන්සියයක් පිටිපස්සෙන් ඒ ඇත්තුන්ව හිටෙව්වා. ඊටපස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ඒ රහතන් වහන්සේලා වඩා හිදුවලා කෝටි ගණනක් විය පැහැදම් කරලා ඉතාම රස මුසුවලින් යුක්ත ප්‍රනීත ආහාර පාණ වලින් යුක්තව අසදෘශ දානයක් පූජා කරා. එවනි අසදෘශ දානයක් ඉදිරියේවත් අපගේ ශාස්තෘණ් වහන්සේගේ හිත වෙනසකට පත්වෙන්නේ නෑ. ඒකට ඇලිලා යන්නේ නෑ, ඒ වගේම අපි දන්නවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමහර දිනවල පිණ්ඩපාතේ වැඩියට පස්සේ හිස් පාත්‍තරේ ඇතිව නැවත වැඩම කරනවා මාරයාගේ බලපෑමෙන් දන් දෙන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නෑ, එදාට ඒ දානය නොලැබුණා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හිත කිසිම කම්පාවීමකට පත්වෙන්නෙත් නෑ,

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන ගුණය ඇති කරගමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩු‍වෙල 07

Leave A Comment