බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසරිමත් ගුණ | Shraddha TV 2017-04-22T12:32:30+00:00

Project Description

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසරිමත් ගුණ | Shraddha TV

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

මේ ස්‍රත්‍ර දේශණාව අන්තර්ගත වෙන්නේ අංගුත්තර නිකාය හයවෙනි පොත්වහන්සේට. මේ දේශණාවේදී ඒ රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා ඉන්න ආකාරය විස්තර කරලා පෙන්වා දෙනවා. මේ රජතුමා තමයි කොසොල් රජ්ජුරුවෝ. මීට කලින් දේශණාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා මේ ලෝකේ යම් තාක් සැප ඇද්ද, ඒ සැප අතර කොසොල් රජ්ජුරුවන්ගේ සැපය අග්‍රයි කියලා. යම් භික්ෂුවක් කල්පනා කරනවා නම් කොසොල් රජතුමාගේ සැපත් අනිත්‍යයි, දුකයි, වෙනස්වන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියලා ඒ වගේම එහි ආදීනව සිහිපත් කරනවා නම් ඒ භික්ෂුවට කොසොල් රජතුමාගේ සැපය කෙරෙහිවත් සිත පිහිටන්නේ නෑ කියනවා. එතකොට අග්‍ර සැප විඳපු කොසොල් රජ්ජුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා ඉන්න ආකාරය තමයි මේ දේශණාවේ සදහන් වෙන්නේ. මේ දේශණාවේ නම තමයි දුතිය කෝසල සූත්‍රය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ දිනවල වැඩ සිටියේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයේ. ඒ කාලේ කොසොල් රජ්ජුරුවෝ යුද්ධෙකෙට ගිහිල්ලා ඒ යුද්ධේ දිනලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යනකොට සක්මන් කර කර ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහිලා කිව්වා මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේව බැහැ දකින්න ආවේ කියලා කිව්වා. එතකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේ කියා සිටියා මහ රජ භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඉදිරියේ තිබෙන ගන්ධකුටියේ වැඩ සිටිනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කුටිය ලගට ගිහිල්ලා  නිශ්ෂබ්ද්ධව ඉදලා උගුර පාදන්න කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලගට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා කියා සිටියා. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස මම කොසොල් රජ්ජුරුවෝ කියලා කියා සිටියා. වන්දනා කරලා මෙසේ කියා සිටියා. ස්වාමීන් භාග්‍යවතුන් වහන්ස මම ඔබවහන්සේ ගැන බොහෝ සෙයින් පැහැදී සිටිනවා. ඒ නිසා මම භාග්‍යවතුන් වහන්ස ගැන පැහැදිලා මෛත්‍රී සහගතව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපහාර දක්වනවා.

ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස මම ඔබ වහන්සේ ගැන කරුණු කිහිපයක් ඔස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා ඉන්නවා. කොසොල් රජ්ජුරුවෝ කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්ස මේ ලෝකයේ යම් තාක් කළ්‍යාන ධර්ම ඇත්ද, බොහෝ ජනයාට හිත සුව පිණිස, සැපය පිණිස, සැනසිල්ල පිණිස මේ කුසල ධර්මයන් ලෝකයාට දේශණා කරපු කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඇරෙන්න මම දකින්නේ නෑ කිව්වා. දෙවිවරුණි මේ ලෝකයේ යම් තාක් සුභාෂිත වචන ඇද්ද ඒ සියල්ල තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්ගේ. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ යම් තාක් කුසල් සහගත වචනයක් ඇත්ද ඒ සෑම වචනයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු මුවින් පිටවුනු දේවල්….

අසිරිමත් දමසක මුල් පිටුවට

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසරිමත් ගුණ | Shraddha TV

Leave A Comment