දෙවියන්ගේ දෙවි පියවර | Shraddha TV 2017-07-17T13:02:03+00:00

Project Description

දෙවියන්ගේ දෙවි පියවර | Shraddha TV

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

මනුෂ්‍යාගේ මානසික ස්වභාවය පිරිහෙන්න පිරිහෙන්න ඒ මනුෂ්‍යයා මේ සසරේ තව තවත් ගැටගැහෙනවා. ආයෙමත් ජීවිතය අවුල් ගොඩක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ අවුල් කරගෙන එන සසර ගමනක යන අපිත් ඒ අවාසනාවන්ත සසරේ ඉපදුන පිරිසක්. එහෙනම් මේ මනුස්ස ජීවිතේ තියෙන්නේ මහ අවුල් ජාලයක්. යහපත මොකක්ද? අයහපත මොකක්ද? සුචරිතය මොකක්ද? දුෂ්චරිතය මොකක්ද? පව මොකක්ද? පින මොකක්ද? කියලා හොයාගන්න බැරි තරමට මේ ජීවිතය ආයේ අවුල් කරගෙන. ඒ අවුල නිසා නේද? මේ හැම ප්‍රශ්ණයක්ම ඇති වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මනා කොට පෙන්වා දුන්න මේ ධර්මය නැවතත් මනුෂ්‍යයා තමන්ගේ හදවත් වලින් ඈත් කරගෙන. දැන් මේ සසරේ ඉන්න පින් මදි මනුෂ්‍යයන් ආයෙමත් ජීවිතය අවුල් කරගෙන. මේ අවුල ලිහාගන්න මේ අපේ මනුෂ්‍යය හැකියාවන් අපට මදි. මනුෂ්‍යයාට තියෙන වීර්යය මදි. ඒ තරමට මේක අවුල් කරගෙන. මනුෂ්‍යාට තියෙන සිහිය මදි. මනුෂ්‍යයාට තියෙන නුවණ මදි. සිහිය, නුවණ, වීර්යය අඩු කාළෙක, ජීවිත අවුලෙන් අවුලට පත් වෙලා විකෘති වෙලා ඉන්න සමාජෙක තමයි අපි මේ පුංචි හරි සහනයක් ලබාගන්නේ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ මේ සසර ගැටළුව ලිහා ගන්න ඇත්තෙන්ම මේ මනුෂ්‍යය ලෝකේ අපිට අවස්ථාව නැතිවේගෙන යනවා. නමුත් ඒ සසර ස්වභාවය හොදට තේරුම් ගෙන ඒ සසර ගැටළුව ලිහා ගන්න බුද්ධිමත් ශ්‍රාවක පිරිසක් මේ මනුලොව නොවේ දෙව්ලොව තාමත් වැඩ ඉන්නවා. ඒ සුගති ලෝකවල දෙවිවරු සෝතාපත්ති අංග ඇති කරගෙන තාමත් වැඩ ඉන්නවා. මිනිස්සු අවුල් කරගත්තට, උන්වහන්සේලා මේ අව්ල ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික ලිහාගෙන යනවා.  බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ දුක්ඛිත සසර ගමනෙන් නිදහස් වීම පිණිස අපිට අහිමි වෙවී යන මේ මනුෂ්‍යය ලෝකය අපිට දෙව්ලොව උපතක් ලබලා මේ අව්ලා ලිහාගන්න උපකාර වන උතුම් ධර්මයක් තමයි අද අපි ශ්‍රවණය කරන්නේ. අද අපි ශ්‍රවණය කරන සූත්‍රය තමයි දේවපද සූත්‍රය. මේ සූත්‍ර දේශණාව අන්තර්ගත වන්නේ සංයුත්ත නිකාය පස්වෙනි ග්‍රන්ථයේ සෝතාපත්ති සංයුත්තයට. ඒකේ සිංහල තේරුම තමයි දෙවියන්ගේ පියවර. අපි බලමු දෙවියන්ගේ පියවර මොකක්ද කියලා.

මහණෙනි, අපිරිසිදු සත්වයන් හට පිරිසිදු වීම පිණිස, නොබබලන සත්වයන් හට බබලනු පිණිස, මේ දෙවියන්ගේ දෙව් පියවර සතරක් ඇත්තේය. ඒ කවර සතරක් ද යත්,

  • මහණෙනි, මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ බුදුරජුන් කෙරෙහි නිසැක බවට පැමිණ නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වෙයි.
  • මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ ධර්මය කෙරෙහි නිසැක බවට පැමිණ නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වෙයි.
  • මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ සංඝයා කෙරෙහි නිසැක බවට පැමිණ නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වෙයි.
  • ආර්ය තෙමේ ආර්යකාන්ත සීලයෙන් යුක්ත වෙයි.

මහණෙනි, අපිරිසිදු සත්වයන් හට පිරිසිදු වීම පිණිස, නොබබලන සත්වයන් හට බබලනු පිණිස, දෙවියන්ගේ මේ දෙව් පියවර සතර ඇත්තේය.

(දේවපද සූත්‍රය – සංයුයත්ත නිකාය 05 – සෝතාපත්ති සංයුත්තය)

අසිරිමත් දමසක මුල් පිටුවට

දෙවියන්ගේ දෙවි පියවර | Shraddha TV

Leave A Comment