දුක් දොම්නස් නැතිකර ගැනීමට ඔබත් කැමති නම් | Sitha Sanasana Ama Daham 23 2017-05-03T14:50:17+00:00

Project Description

දුක් දොම්නස් නැතිකර ගැනීමට ඔබත් කැමති නම් | Sitha Sanasana Ama Daham 23

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න සූත්‍ර දේශණාව තමයි මහා කච්චාන සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාමයන්ගෙන් නිදහස් වෙන්න විවිධ උපදෙස් අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසි ඒ අවවාද අපි ඒ විදියට පිලිපැද්දොත් තමයි කාමයන්ගෙන් අපේ හිත නිදහස් කරගන්න පුලුවන්කම තියෙන්නේ. කාමයන්ගෙන් හිත නිදහස් කරගත්තොත් තමයි අපිට කාමයන් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කරගන්නට පුලුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කාමයන්ගෙන් හිත නිදහස් කරගන්ට කැමති කෙනා මෙන්න මේ විදියට කරුණු හයක් පුරුදු කළ යුතුයි. ඒ කාරණාවන් හය පුරුදු කරගෙන යනකොට අපේ හිත කාමයන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා. මේ දේශණාවේදී මහා කච්චායන මහ රහතන් වහන්සේ තමයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ දේශණාව කළේ.

එදා මහකච්චායන මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ප්‍රශංසා කරනවා. ධර්මයටත් ප්‍රශංසා කරමින් තමයි මේ දේශණාව ආරම්භ කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය සුභාශිතයක් මයි. සුභාෂිතයක් කියන්නේ පිරිසිදු වචනයක්මයි. ඉතින් ඒ සියල්ල දක්නා, සියල්ල දන්නා භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සත්වයන්ගේ පිරිසිදු බව පිණිස ත්, ශෝක වැළපීම් ඉක්මවීම පිණිස ත්, දුක් දොම්නස් නැතිවීම පිණිස ත්, නිවන් මග අවබෝධ වීම පිණිස ත්, නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස ත්, පංච කාම ගුණය නම් වූ කරදර මධ්‍යයෙහි ඉඩ අවකාශ ලබාගැනීම අවබෝධ කරන ලද්දේ ය. එනම් මේ සයක් වූ සිහි කරන කරණු ය. මේ කාරාණවන්ගෙන් සිත නිදහස් කිරීම පිණිස සිහි කළ යුතු කරුණු හයක් දේශණා කරනවා කියලා දේශණාව ආරම්භ කරනවා.

පළවෙනි කරුණ තමයි, මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ තථාගතයන් සිහි කරයි. එනම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මේ කරුණින් අරහං වන සේක. සත්ථා දේවමනුස්සානං වන සේක. බුද්ධ වන සේක. භගවා වන සේක යනුවෙනි. ආයූෂ්මත්නි, ආර්ය ශ්‍රාවකයා යම් කලෙක තථාගතයන් සිහි කරයි නම්, එසමයෙහි ඔහු තුල රාගයෙන් යට කොට ගත් සිතක් නැත්තේ ය. ද්වේෂයෙන් යට කොට ගත් සිතක් නැත්තේ ය. මෝහයෙන් යට කොට ගත් සිතක් නැත්තේ ය. එසමයෙහි ඔහුගේ සිත ගේධයෙන් නික්මුණේ, මිඳුණේ, නැගී සිටියේ, තථාගයන් වහන්සේගේ ගුණ අරභයා සෘජු බවට පත්වුයේ වෙයි. ආයුෂ්මත්නි, ගේධ යනු මෙය පංචකාම ගුණයන්ට කියන්නා වූ නමකි. ආයුෂ්මත්නි, ඒ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ සර්වප්‍රකාරයෙන් ම අහස සම වූ සිතින් විපුල වූ මහද්ගත වූ අප්‍රමාණ වූ අවෛරී නිදුක් සිතින් වාසය කරයි. ආයුෂ්මත්නි, මෙය ත් අරමුණු කොට මෙහිලා ඇතැම් සත්වයෝ මෙසේ පිරිසිදු ස්වභාවයට පත් වෙයි..

 

දුක් දොම්නස් නැතිකර ගැනීමට ඔබත් කැමති නම් | Sitha Sanasana Ama Daham 23

සිත සනසන අමා දහම් මුල් පිටුවට

Leave A Comment