ආධාර බෙදා දීමේ වැඩසටහන 2017-08-24 2017-08-31T16:29:08+00:00

Project Description

ආධාර බෙදා දීමේ වැඩසටහන 2017-08-24

පසුගිය මැයි මස අප මාතෘ භූමියට ඉතා තදින් ම බලපෑ ගංවතුර ව්‍යසනයෙන් සියල්ල අහිමි වූ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන ප්‍රදේශයේ ජනතාවට තම දෛනික ජීවිතය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට ශක්තියක් වනු පිණිස ලොව පුරා වෙසෙන පරිත්‍යාගශීලින්ගෙන් ලද විවිධ ආධාර බෙදා දීම පසුගිය අගෝස්තු 24 දින මුලටිටන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදු විය. මේ සියලු කටයුතු සඳහා අප හට නිබඳ ආශිර්වාද කරනා අපගේ ගුරුදේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් නන් අයුරින් උපකාර කරනා සියලු පින්වතුන්ටත් දැකබලා සතුටු වන පින්වත් ඔබ සැමටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා! සසරේ කිසිදු භවයක දී මෙවන් විපකට මුහුණ නොදී මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම් ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

Leave A Comment