හිසරදය ඔබට හිසරදයක්ද? 2016-11-25T12:12:17+00:00

Project Description

හිසරදය ඔබට හිසරදයක්ද?

හිසරදය විශේෂයෙන් රෝගයක ආරම්භය පෙන්නුම් කරන නිදර්ශකයක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙනවා. මෙහි වැදගත්ම අංශය තමයි අපේ හදවත. අපේ හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ යම් දෝෂ තත්ත්වයක්, එහෙම නැත්නම් රුධිරය පිරිසිදු වීමේ යම් ගැටලුවක්, එහෙමත් නැත්නම් රුධිරය ආශ්‍රිතව, රුධිරයෙන් සිදුවන යම් කටයුත්තක දී සිදුවෙන්නට පුළුවන් විපතක්, කරදරයක්, වෙනසක් පෙන්නුම් කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර අවස්ථාවල මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ යම් දෝෂ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා වන්නටත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ පවතින හදවත, වකුගඩුව, ආමාශය, අක්මාව, මුත්‍රාශය වැනි ක්‍රියාවේ යෙදෙන විශේෂිත වූ ඉන්ද්‍රියයන්වල දෝෂ තත්ත්වයක් වන්නටත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් ම බඩේ ඇතිවන දෝෂ තත්වයක් නිසාත් හිසරදය ඇති වීමට පුළුවන්.

මාලබේ සුසිලාරාම පාර වෙද ගෙදර ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආචාර්ය රවින්ද්‍ර අල්විස් මහතා සහභාගි වූ, 2015 -07-06 වන දින ශ්‍රද්ධා ගුවන්විදුලියේ විකාශනය වූ සුව අරණ වැඩසටහන.

Leave A Comment