හිසේරදය | සුව අරණ 2016-11-25T12:12:04+00:00

Project Description

හිසේරදය | සුව අරණ

වෛද්‍යතුමනි, අද අපි කතා කරන්න යන්නෙ හිසරදය පිළිබදව. හිසරදය විවිධ වූ අවස්ථා වල හිසේරදය තියෙන්නට පුළුවන්. අධික තෙහෙට්ටුවක් දැනෙන වෙලාවක හිසරදයක් අපිට දැනෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි වැඩක අධික පීඩනයක් තිබුනොත්, ගොඩක් වෙලාවට අපිට හිසරදයක් දැනෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් රෝග ලක්ෂණයක් විදියටත් අපට හිසරදයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ හිසරදයට අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සහ කරන්නෙ එකම ප්‍රතිකාරයක් දෙන්න. එකම මට්ටමේ තියල හිතන්න. මේක වෙන්නෙ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා හින්දා ඒකට පිළිතුරක් හෙව්වොත් ඇති කියලා අපි සාමාන්‍යය දැනීමේ හැටියට යම් කිසි මට්ටමේ ප්‍රතිකාරයක් කරගන්ට පෙලඹිලා තියෙනවා. හැබැයි මෙය නිවරදි වෛද්‍යය මතය නෙමෙයි. මොකද හිසරදය කියන එක විවිධ වු අවස්ථා වල, විවිධ වූ හේතුන් මත, විවිධ වූ රෝගාබාධයන් වෙනුවෙන් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වෛද්‍යය තුමනි, අපි හිසරදය කියන එක හඳුනා ගෙනම සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් ලබා ගමු..

 හිසරදයට අමුතුවෙන් ඒ වේදනාව ගැන අවබෝධයක් දෙන්න ඕන නෑ. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. යම් කිසි කරදරයක්. කරදරකාරී පුද්ගලයෙක් දැක්කත් අපි කියන්නේ “අයියෝ මෙයා නම් අපට මහ හිසරදයක් කියලා” කියනවා. ඒ තරම්ම මිනිසුන්ට හිසරදය ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. නමුත් මේ හිසේරදය එක රෝග ලක්ශනයක් විතරයි. හිසරදය පිටිපස්සේ වෙනත් බොහෝ කරුණු, කාරණා තියෙන්නට පුළුවන්. එතකොට අපි මේ හිසරදය කියන්නේ හිස තුල ඇතිවෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය වල වෙනස්කම් නිසා. අපේ වේදනාව දැනෙන සෛල උත්තේජනය වීමෙන් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ උත්තේජනයට හේතු වෙන්නෙ කුමක්ද කියන එක, එක් එක් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. අපි බහුලව හිසරදය ඇතිවෙන අවස්ථාවන් දන්නවා උනාට අපි නොදන්න එක කොටසකුත් ඉන්නවා හදිස්සියේ ඇතිවෙන ඉතා අධික හිසරද ඇතිවෙන අය ඉන්නවා. අද අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙ නෑ එම හිසරදය ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නට. මොකද හදිස්සියේ ඇතිවෙන අධික හිසරදය වහාම සීටී පරීක්ෂණ, එම් ආර් අයි පරීක්ෂණ දක්වා දිවෙන්නට ඕන. මොකද මොලේ ඇති වෙන අභ්‍යන්තර ලේ ගැලීම්, මොලේ ඇතිවෙන ගෙඩි, පිළිකා ආදිය තිබේද නැද්ද කියන එක හඳුන ගන්න පුළුවන් එම පරීක්ෂන තුලින්.  අද අපි කතා කරන්නෙ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සුව නොවන තත්වයේ  හිසරදයක් පිළිබදවයි. හදිසි හිසරදයයි මේ හිසරදයයි පටලවා ගන්ට හොඳ නෑ…

සුව අරණ මුල් පිටුවට

images: Google

Leave A Comment