කාය සූත්‍රය | අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:24+00:00

Project Description

කාය සූත්‍රය| අමා දම් විල

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

ඒ අපගේ ශාස්තෘණ් වහන්සේ, අපි කවුරුත් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා අපි උදේ සවස සරණ යන අපගේ ශාස්තෘණ් වහන්සේ මේ කාය කර්මයන්ගේ සම්පූර්ණ යථාර්තය පිළිබදව අවබෝධ කරගත්තා. මේ කාය කර්මයන්ගේ තියෙන ඇද කුද ගැන, ඒ වගේම මේ කාය කර්මයන්ගේ සෘජුබාවය ගැන, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වචී කර්මයන්ගේ පිළිබදව අවබෝධ කරගත්තා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මනෝ කර්මයේත් වංකබව, ඇද සහිත බව, දොස් සහිත බව, දොස් සහිත වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කොට වදාළා. ඒ වගේම මේ මනෝ කර්මයේ, මනසින් සිතන දේවල් යහපත් වෙන්නේ සෘජු වෙන්නේ කොහොමද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැන පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කොට වදාළා.කාය සූත්‍රය

බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට දේශණා කරනවා. පින්වත් මහණෙනි, මේ චක්‍රවර්ති රජතුමා තමයි මුළු සාගරයෙන් වටවුනු මේ මුළු මහත් පෘථිවියටම අධිපති රජ්ජුරුවෝ. මනුස්ස ලෝකේ ඉහලින්ම කාම සම්පත් අනුභව කරන රජතුමා. මේ රජ්ජුරුවන්ටත් රජෙක් ඉන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් කල්පනා වුනා , කවුද මේ රජ්ජුරුවන්ටත් රජා කවුද කියලා. බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළා,  සක්විති රජ්ජුරුවන්ගෙත් රජතුමා තමයි මේ ධර්මය කියලා. සක්විති රජතුමා ධර්මයටම සත්කාර කරමින්, ධර්මයටම ගෞරව කරමින්, ධර්මයම හිස් මුදුනේ තියාගෙන තමයි තමන්ගේ රාජ්‍ය කටයුතු කරන්නේ. තමන්ගේ අන්තක්පුරයේ ඉන්න පිරිසට, තමන්ගේ මැති ඇමතිවරුන්ට සංග්‍රහ කරන්න, මැති ඇමතිවරුන් හසුරුවන්නේ, ඒ වගේම රටේ සිටින සතා සිව්පාවන්ටත් ආරක්ෂාව සපයන්නේ මේ ධර්මයම ගරු තැන්හි තබාගෙන. මරණින් මත්තේ කොහෙද සක්විති රජ්ජුරුවෝ උපදින්නේ? මේ විදියට ධාර්මිකව රාජ්‍ය පාලනය කිරීම නිසා උපදින්නේ තව්තිසා දෙව් ලොව. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සක්විති රජ්ජුරුවෝ ඔයි විදියට පවත්වන ධාර්මික අනසක බිඳ හෙලන්න පුළුවන් කිසිම පස මිතුරෙක් කිසිම හතුරෙක් නෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කළා.

ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණාව දක්වලා දේශණා කරනවා, පින්වත් මහණෙනි, මේ තථාගත බුදුරජාණන් වහනසේත් රජ කෙනෙක්.  භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අපි භාවිතා කරනවා ධර්ම රාජයාණන් වහනසේ කියලා, බුදු රජාණන් වහන්සේ කියලා. මේ ධර්ම රාජයාණන් වහන්සේත් ධර්මයම ගුරු කොට ගෙන, ධර්මයටම සත්කාර කරමින්, ධර්මයම මූලික තැන්හි තබාගෙන මේ භික්ෂු, භික්ෂූණී, උපාසක, උපාසිකා කියන සිව්වනක් පිරිසට ආරක්ෂාව, රුකවරණය පිහිට සලසනවා.කාය සූත්‍රය

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment