පුංචි හදට සුවය දෙන්න මනුෂ්‍යත්වයේ පා ගමන – අවිස්සාවේල්ල 2017-04-18T11:27:27+00:00

Project Description

පුංචි හදට සුවය දෙන්න මනුෂ්‍යත්වයේ පා ගමන – අවිස්සාවේල්ල

අප මාතෘ භූමියේ වසරකට උපදින දරුවන් අතුරින් 3000 ක් පමණ දෙනා මෙලොව එළිය දකින්නේ හෘදාශ්‍රිත රෝග සහ තවත් දැඩි රෝග සහිතවයි. නමුත් මේ වන විට ළමා රෝහලේ පවතින පහසුකම් අනුව වසරකට සිදු කළ හැක්කේ හෘද සැත්කම් 1600 ක් පමණි. ඒ නිසා ප්‍රතිකාර නොමැතිව මියයන 1500-1600 ක් පමණ වන දරුවන්ගේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරනු පිණිස ළමා රෝහලට අනුබද්ධව ඉදිකිරීමට යෝජිත මහල් 10 කින් යුතු අංගසම්පූර්ණ රෝහල් පරිශ්‍රය තනවනු පිණිස අවශ්‍යය අරමුදල් රැස් කිරීමේ පා ගමනක් 2017-04-08 වන දින අවිස්සාවේල්ල නගරය කෙන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්විය. මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවත් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියත් HNB ග්‍රාමීන් ආයතනය‍ අවිස්සාවේල්ල නගරයේ බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය සඳහා ගෞරවනීය අනුශාසකත්වය දැක් වූ පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහමෙව්නාවාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට ද, ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලූම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට ද, අනගාරිකා මෑණිවරුන්ට ද , පැවදි අපේක්ෂක දරුවන්ට ද නන් අයුරින් උදව් උපකාර කළ සියලූම පින්වතුන්ට ද, මේ සඳහා සහභාගී වූ සියලූම පින්වතුන්ට, දැකබලා අනුමෝදන් වන ඔබ සැමට ද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වීම පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා! Little Hearts avissawella

Leave A Comment