මහා අස්සපුර සූත්‍රය | අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:24+00:00

Project Description

මහා අස්සපුර සූත්‍රය | අමා දම් විල

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ මේ පින්වතුන්ට කියල දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ අප සරණ ගිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශණා කොට වදාළ මහා අස්සපුර සූත්‍රය. මේ දවස් වල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ අංග ජනපදයේ. ඒ අංග ජනපදයේ අස්සපුර කියන කුඩා නගරයේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ. ඉතින් එක්තරා දවසක් රැස්වෙලා හිටපු භික්ෂූන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කළා පින්වත් මහණෙනි කියලා. ඒ වෙලාවේ භික්ෂූණ් වහන්සේලාත් ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස කියලා ආමන්ත්‍රණය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සවන් යොමු කරගෙන හිටියා ඒ වෙලාවේ තමයි පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ දේශණාව වදාළේ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශණා කරනවා මෙහෙම පින්වත් මහණෙනි, මහජනතාව විසින් ඔබව හදුන්වන්නේ ශ්‍රමණයන් හැටියටයි. ඒ වගේම ඔබෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔබ කවුද කියලා එතකොට ඔබ තමන්ව හදුන්වා දෙන්නෙත් අපි ශ්‍රමණයෝ කියලයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා, ඔය විදියට ශ්‍රමණ නාමයෙන් හදුන්වන, ඒ වගේම තමන්ව ශ්‍රමණ නාමයෙන් හදුන්වා දෙන ඔබ මෙන්න මේ විදියට හිතන්න ඕන. කොහොමද? ශ්‍රමණ බවට පත්වෙන, බ්‍රාහ්මණ බවට පත්වෙන ගුණ ධර්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගුණධර්ම ඇතුව ඉන්න ඕන. ඒ විදියට ඔබ හිතන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එතකොට ඒ ගුණධර්ම ඇතුව ඉන්නකොට ඔබ ශ්‍රමණයන් ලෙස හදුන්වා දෙන එක එතකොට ඇත්තක් වෙනවා. මහා අස්සපුර සූත්‍රය 

ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා එතකොට ඔබ යම් කෙනෙකුගේ සැදැහැවතුන්ගේ චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන බෙහෙත් පිරිකර ආදිය පරිහරනය කරනවා නම්, පරිභෝග කරනවා නම්, ඒ අයටත් මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා. මොකද ඒ ඔබ ඒ ශ්‍රමණබාවය ඇති කරවන ගුණධර්ම වලින් යුක්ත වෙන නිසා. ඒ වගේම ඔබේ ශ්‍රමණ ජීවිතයත් ඵල සහිත වෙනවා. වද භාවයට පත් වෙන්නේ නෑ. දියුණුවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළා ඔබ මේ විදියටයි හික්මෙන්න ඕන කියලා. කොහොමද හිතන්න ඕන ශ්‍රමණ බවට පත්වෙන, බ්‍රාහ්මණ බවට පත්වෙන උතුම් ගුණධර්ම තියෙනවා. ඒ ගුණ ධර්ම අපි ඇති කරගන්න ඕන කියලා හික්මෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරා. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ බව ඇති කරවන, බ්‍රාහ්මණ බව ඇති කරවන කරුණු මොනවාද කියලා, කියලා දෙනවා. මුලින්ම දේශණා කරනවා පින්වත් මහණෙනි මේ පවට ලැජ්ජාවත් ඒ වගේම පවට බයත් කියන ගුණ ධර්ම දෙකෙන් යුතු වෙනවා කියලා හික්මෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. මහා අස්සපුර සූත්‍රය 

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment