මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය | දේශනා මාළාව කුණ්ඩසාලේ මහමෙව්නාව | Shraddha TV 2017-06-14T14:32:12+00:00

Project Description

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය | දේශනා මාළාව කුණ්ඩසාලේ මහමෙව්නාව | Shraddha TV

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ ඔබ සූදානම් වන්නේ දීඝ නිකායේ අන්තර්ගත ඉතාමත්ම සුවිශේෂි දේශණාවක් වන මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. එතකොට මේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශණාව කුරු ජනපදයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කළේ. බුද්ධ කාළේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වුන බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රයෝජන ගත්ත සූත්‍ර දේශණාවක් තමයි මේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශණාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව අපි හරි ආකාරවම තේරුම් ගත්තොත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශණා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක් පිණිසද ධර්මය දේශණා කලේ කියලා. එතකොට ඒ දේශණා තුලින්මයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා ‘බුද්ධෝසෝ භගවා භෝධාය ධම්මං දෙසෙති ‘  කියලා. මොකක්ද තේරුම බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වුනේ සියල්ල අවබෝධ කරලා. ඊටපස්සේ ලෝක සත්වයාට අවබෝධ කරගැනීම පිණිස දහම් දෙසූ සේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන ලෝකයාට අවබෝධ කිරීම පිණිස දහම් දෙසූ සේක.

කුමක් අවබෝධ කිරීම පිණීසද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළේ චතුරාර්ය සත්‍යය. එතකොට ඒ චතුරාර්ය සත්‍යය ලෝක සත්වයාට අවබෝධ කිරීම පිණිස ධර්ම දේශණා කළා. ඊට පස්සේ දෙවනි ඉලක්කය. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙස් සංසිඳවා ගත්තා. කෙලෙස් සංසිඳවාගෙන ලෝකයාට සංසිඳීම පිණිස දහම් දෙසූ සේක. ඔන්න දෙවනි ඉලක්කය. තුන්වෙනි ඉලක්කය මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දමණය වුනා. දමණය වෙලා ලෝකයාට දමණය වීම පිණිස ධර්ම දේශණා කළා. දැන් බලන්න හොදට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශණා කිරීමේ ඉලක්කය මොකක්ද කියලා. ඊලග ඉලක්කය මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සසර කතරින් එතෙර වුනා. ලෝක සත්වයාට සසරින් එතර වීම පිණිස ධර්ම දේශණා කළා.

පස්වෙනි ඉලක්කය මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. ලෝක සත්වයාට පිරිනිවන් පෑම පිණිස ධර්ම දේශණා කළා. දැන් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉලක්කය සාමාන්‍ය එකක්ද? අසාමාන්‍ය එකක්ද?. සාමාන්‍ය ඉලක්කය මොකක්ද? සාමාන්‍ය ඉලක්කය තමයි එදිනෙදා කාළා බීලා ජීවිතය යහපත්ව ගත කරන එක. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව එක්කරගෙන ගියේ එතනින් එහාට. දැන් බලන්න ලෝකය පහළ වුන අනෙකුත් සියලූම ශාස්තෘණ් වහන්සේලා අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියටම ආවේ බුදුරජාණන් වහනසේ අවබෝධ කරලා ධර්ම දේශණා කරපු නිසා. දැන් අපි දන්නවා නිගන්ඨනාථපුත්ත හිටියා. අජිතකේසකම්බලී හිටියා. ඒ වගේ එක එක ශාස්තෘණ් වහන්සේලා පහල වුනා. ඒ කාලෙත් පහල වුනා වර්තමානයේත් පහල වෙලා ඉන්නවා….

අසිරිමත් දමසක මුල් පිටුවට

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය | දේශනා මාළාව කුණ්ඩසාලේ මහමෙව්නාව | Shraddha TV

Leave A Comment