නවසීවථික භාවනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා මාල‍බේ 11 2017-10-18T10:35:25+00:00

Project Description

නවසීවථික භාවනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා මාල‍බේ 11

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

භාවනාවට හිත නැමෙන එක, භාවනාවට හිත ගන්න එක, ඒක හිත ඇතුලේ තියෙන බීජයක්. සිහිය පිහිටවන්න පුලුවන් බව බීජයක්. ඒ බීජයට පොහොර වැටුනොත්, වතුර වැටුනොත්, හරියට ක්ෂේත්‍රය හැදුනොත් ඒ බීජය වැඩෙනවා. හේතු ඵල දහමක් මෙතන තියෙන්නේ. කොයි පැත්තටද කරුණු යෙදෙන්නේ ඒ පැත්තට හිත හැදෙනවා. මැස්ස ගහන්නේ කොයි පැත්තටද ඒ පැත්තට වැල යනවා. ඕක තමයි සසර. ඒ නිසා කවුරු හරි මේ බණ අහන කෙනෙක් ඉන්න පුලුවන්. අද මේ කියන ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. අහන ඔබටත් ඒ පින්වන්තයා උදෙසත් මේ ධර්මය වේවා කියන අදහසින් තමයි විස්තර කරන්නේ. හරි අගේ ඇති භාවනා අරමුණක් තමයි අද විස්තර කරන්නේ. නවසීවථිකය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ නවසීවථික භාවනාව කියන්නේ ඇත්තටම කළොත් බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිත එකග වෙන්න පුලුවන් භාවනාවක්. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ගලපා බැලීමක් මේකේ තියෙන්නේ. අපේ හිතෙත් බීජයක් තියෙනවා. ගලපා බැලීමක්. අරයගේ ඇස් දෙක කොහොමද? මගේ ඇස් දෙක කොහොමද? අරයගේ කොණ්ඩේ කොහොමද? මගේ කොණ්ඩේ කෝමද? අරයට නම් අර ඇදුම ලස්සනයි. ඔය වගේ එකක් මටත් ලස්සන වෙයි. අරය යන්නේ මේ විදියට කියලා හිත් වල තියෙනවා ගලපාබැලීමක්. ඕක තමයි බීජය.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

නවසීවථික භාවනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා මාල‍බේ 11

Leave A Comment