පින්වත් දරුවෙකු ලැබීමට නම් | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 04 2017-10-13T12:10:30+00:00

Project Description

පින්වත් දරුවෙකු ලැබීමට නම් | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 04

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අපි දරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කියලා දෙන්න ඕන. පුංචි කාළේ ඉදලම කියලා දෙන්න ඕන. සඝ ගුණ කියලා දෙන්න ඕන. තෙරුවන් කෙරෙහි හිත පහදවන්න ඕන. දරුවක් තෙරුවන් සරණ ගියොත් කවදාවත් දරුවෙක් නොමග යන්නේ නෑ. ඊලග එක තමයි දරුවන්ට පුංචි කාළේ ඉදන්ම සතර අපාය ගැන බිය ඇති කරන්න ඕන. අපායේ යනවා කිව්වට වැඩක් නෑ. අපායේ විස්තර කියලා දෙන්න ඕන ළමයින්ට. දිව්‍ය ලෝකයේ යනවා කිව්වට වැඩක් නෑ. දිව්‍ය ලෝකේ විස්තර කියලා දෙන්න ඕන. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා පාඩම් කෙරෙව්වට මදි. බුදු ගුණ කියලා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා සිල් රකින එකේ වටිනාකාම දරුවන්ට මුල ඉදලම කියලා දෙන්න. මේදේ කරන්න අම්මා තාත්තට පුලුවන්. හාමුදුරුවොම ඕන නෑ. සිල් රකින්න උනන්දු කරන්න. සතර අපාය ගැන කියලා දෙන්න. සතර අපායේ භය ඇති කරවන්න.

සිල් රකින එකේ වටිනාකම කියලා දීලා, සිල් රැක්කොත් දිව්‍ය ලෝක වල යනවා. දිව්‍ය ලෝක වල විස්තර කියලා දීලා හිත පහදවන්න. ඊලග කාරණය තමයි දහම් දැනුම ඇතිකර දෙන්න ඕන. පුංචි කාළේ ඉදන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය ඒ අයට කියලා දෙන්න ඕන. මේ දේ අම්මා තාත්තා දැනගෙන ඉන්න ඕන. නැත්නම් කියලා දෙන්න බෑ. දරුවා අරහං බුදු ගුණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් උත්තර දෙන්න පුලුවන් වෙන්න ඕන. පුතේ ! අරහං කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආසාව නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට තරහ යන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට බය ඇති වෙන්නේ නෑ. අපිට ඒ දේවල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දරුවන්ට දහම් දැනුම ඇති කරවන්න ඕන.

ඒ දේ නොකොළොත් ඒක විපාකේ අම්මා තාත්තටම විඳින්න වෙයි අනාගතේ. ඊලග එක තමයි පුංචි කාළේ ඉදන්ම දන් දෙන්න පුරුදු කරන්න ඕන. ළමයින්ව පින් කරන්න යොමු කරන්න ඕන. උගන්වන එකම, ස්කෝලේ යන එකම ඉලක්කයේ තියාගන්න එපා. මේ කාලේ තියෙන්නේ ළමයින්ව තරගයට යොමු කරන එක විතරයි. සමහරු පරදිනවා. සමහරු දිනනවා. ගුණ ධර්ම දුන්නොත් කවදාවත් දරුවෝ පරදින්නේ නෑ. හැමදාම දිනනවා. දැන් බලන්නකො සිල් රකිනවා නම් දරුවොත් මොනතරම් ආඩම්බරයක්ද. තමන්ගේ ළමයි සිල් රකිනවා නම් අම්මා තාත්තා සිල් රකිනවා නම් කොච්චර ආඩම්බරද.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

පින්වත් දරුවෙකු ලැබීමට නම් | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 04

Leave A Comment