2017 මැදින් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය 2017-04-18T09:51:57+00:00

Project Description

පුරිසින්ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය | 2017 මැදින් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද අපි ඉගෙන ගන්නේ හරි ලස්සන දේශණාවක්. ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා අපි සරණ ගිය අපගේ ශාස්තෘණ් වහනන්සේගේ ප්‍රඥා මහිමය, උන්වහන්සේගේ අවබෝධය අපට හිතාගන්න පුලුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ උන්වහන්සේගේ අවබෝධය නිසා තමයි අපට ටිකක් හරි පිහිටක් ලබාගන්න පුලුවන් වෙන්නේ. මේ දේශණාව අන්තර්ගත වන්නේ අංගුත්තර නිකාය හයවෙනි නිපාතයේ. මේ දේශණාවේ නම තමයි පුරිසින්ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ මේ සත්වයන් තුල තියෙනවා අමුතු හැකියාවක්. ඒක ගැන විස්තර කරපු දේශණාවක්. ඉතින් අපි මේ දේශණාව අහන්ට ඉස්සෙල්ලා අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ධර්මයට උදව්වෙන කාරණයක් අපි දැන ගමු. අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මනුස්ස ලෝකේ ආවා කියලා අපිට කයින් වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? වැරදි සිද්ධ වෙනවා. වචනයෙනුත් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. මනසිනුත් වැරදි සිද්ධ වෙනවා.

මේ වැරදි වලට අපි කියනවා අකුසල් කියලා. මේ වැරදි සිද්ධ වෙන්න හේතුවුන කාරණයට අපි කියන්නේ මොකක්ද අකුසල් මුල් කියලා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා කිසියම් හැකියාවක් කයින් සිදු වුන වැරදි වලින් වළකින්න. වචනයෙන් සිදුවන වැරදි වලින් වළකින්න. හිතෙන් සිදුවන වැරදි වලින් වළකින්න. ඒවට කියනවා කුසල් කියලා. ඒ කුසල් වලටත් මුල්වන කුසල් මුල් තියෙනවා. එතකොට මේ අකුසල්, කුසල් අපේ හිත්වල වැඩකරන ආකාරය තමයි මේ සූත්‍ර දේශණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ දිනවල බුදුරජාණන් වහන්සේ කොසොල් රටේ චාරිකාවේ වඩිමින් සිටියා භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග. ඒ කොසොල් රටේ චාරිකාවේ වඩිද්දි, දණ්ඩකප්පක කියලා නියම් ගමක් තිබුණා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සඝ පිරිසත් එක්ක වඩිද්දි ගස් සෙවණේ උන්වහන්සේගේ දෙපට සිවුර එළලා වාඩි වුනා. ඊටපස්සේ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ දණ්ඩකප්පක කියන ගම්මානෙට වැඩියා එදා හවස ඉන්ට තැනක් සොයාගන්ට. චාරිකාවේ වැඩලා බුදුරජාණන් වහන්සේ රුක් සෙවණේ වැඩ සිටියා. භික්ෂූන් වහන්සේලා ගමට වැඩියා මේ සඝ පිරිසිටයි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේටයි එදා රාත්‍රී ගතකරන්නට නවාතැනක් සොයාගන්නට. ඉතින් නවාතැනක් සොයාගන්නට ගිහිල්ලා ගම අයිනෙන් ගඟක් ගලා බසිනවා. අපේ ආනන්දයන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලා සමඟ ඒ අචිරවතී ගංඟාවට ගියා ඇග පත සෝදා ගන්නට. අචිරවතී ගඟට බැහලා ඇඟ පත සෝදාගෙන නදියෙන් ගොඩට ඇවිල්ලා, ඇඟ වේලවමින් සිටිද්දි මෙතෙන්ට භික්ෂුවක් ආවා. ඇවිල්ලා අහනවා ආනන්දයෙනි, ‘හැබෑට, මට මේ කාරණය දැන ගන්ට ඕන, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේවදත්ත ගැන, මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා, දේවදත්ත අපායේ යනවාය, කල්පයක් නිරයේ පැහෙනවාය, කිසියම්ම ක්‍රමයකින් වෙන පිළියමක් කරන්න විදියක් නෑ’ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කතාවක් කිව්වා කියලා අපට මෙහෙම දැනගන්නට ලැබුනා.

2017 මැදින් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය | පුරිසින්ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය | Shraddha TV

පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ ධර්ම දේශණා

2017 මැදින් පොහෝ දින ධර්ම දේශණය | පුරිසින්ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය | Shraddha TV

Leave A Comment