සමිද්ධි-දුක්ඛපඤ්හ සූත්‍රය | අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:27+00:00

Project Description

සමිද්ධි-දුක්ඛපඤ්හ සූත්‍රය | අමා දම් විල

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, සමිද්ධි-දුක්ඛපඤ්හ සූත්‍රය

සිද්ධාර්ථ ගෞතම බෝසතාණන් වහන්සේ දඹදිව් තලයේදී මේ ලෝකයට පහළ වෙලා සත්‍යය ගවේශණය කරමින් විමුක්තිය ගවේශණය කරමින් නිවන සොයමින් සැරිසරණ තාපසවරුන්, ශ්‍රමණ වරුන්, බ්‍රාහ්මණ වරුන් අතරේ චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරලා මේ මුළු මහත් ලෝකයට දේශණා කළා. ඒ දේශණා කරපු චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයෙන් තමයි අපි තේරුම් ගත්තේ මේ ලෝකේ අපි දුක කියා ආර්ය සත්‍යක් තියෙනවා කියා. ඒක අපි තේරුම් ගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශණා කළ නිසයි.

ඒ වගේම මේ දුක හේතු රහිතව ඉබේ පහල වෙන එකක් නෙමෙයි හේතු සහිතව පවතින කාරණාවක් බව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරගෙන දුකේ සමුදය පිළිබද ආර්ය සත්‍යය ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශණා කරද්දි, මේ දුකේ සමුදය නැති කළ හැකියි, නිරුද්ධ කළ හැකියි කියා දුක්ඛ නිරෝධාර්ය සත්‍යය අපට ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම දුක නැති කිරීම කියන්නේ සසරේ සැරිසරමින් සිටින විට ඉබේ නැතිවෙන දෙයක් නෙමෙයි. සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් ප්‍රතිපදාවක් දියුණු කරද්දි සාක්ෂාත් වන දෙයක් බව දුක නැතිකිරීමේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරද්දි අපට තේරුම් ගන්නට ලැබුණා. එතකොට නොදන්නා වූ චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය ශාස්තෘණ් වහන්සේගේ පහල වීම නිසා අපි සියලු දෙනාට ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබුණා.

එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා යම් කාළයක ශාස්තෘන් වහන්සේ නමකගේ පහළ වීම සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ පහළ වීම ඉතාම දුර්ලභ දෙයක් කියලා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය දේශණා කරන ශ්‍රාවකයෙකුගේ පහළ වීමත් දුර්ලභයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එතකොට අපි පසුගිය පුන් පොහෝ දවසේ අපි සිහිකලේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ පහල වීමයි. ශාස්තෘන් වහන්සේගේ පහල වීම අපි සිහිපත් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමුබුද්ධත්වයට පත්වුනු දිනය වශයෙන්. වෙසක් පුන් පොහොය වශයෙන් අපි සහිපත් කළා. ඒ වගේම තමයි අපි පොසොන්  පුන් පොහෝ දිනය සිහිපත් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය දේශණා කළ හැකි  ශ්‍රාවකයෙකුගේ පහළ වීම අපි සියළු දෙනාට වාසනාවක් වුනු ආකාරය ගැන. ඒ තමයි අපි කවුරුත් අහල තියෙන මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ මේ ලක් දෙරණට වැඩම කළ නිසා තමයි අපිට ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ධර්මය අසන්ට අවස්තාවක් ලැබුනේ. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා බොහෝම උපක්‍රමශීලීව රජතුමා සහ ඒ පිරිසගේ තිබුනු මිත්‍යා දෘශ්ඨි නැති කරලා, තෙරුවන් කෙරෙහි සිත පහදවලා පින් රැස් කරන, කුසල් කරන පිරිසක් බිහි කළා.

සමිද්ධි-දුක්ඛපඤ්හ සූත්‍රය

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment