සම්මසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ 2017-09-29T16:03:55+00:00

Project Description

සම්මසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි,

අද අපි ඉගෙන ගන්න අදහස් කළේ සංයුත්ත නිකායේ ඇති දේශණාවක්. මේ දේශනාවේ නම සම්මසන සූත්‍රය. සම්මසන කියලා කියන්නේ නුවණින් විමසීම කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුදු වෙච්ච නැති එකක් තමයි නුවණින් විමසීම කියලා කියන්නේ. එතකොට පුරුදු වෙච්ච නැති නුවණින් විමසීම කියන දේ, පුරුදු කරගැනිල්ල ආයාසයකින් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපේ හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ නුවණින් විමසීමට නෙමෙයි. හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එක එක සිතුවිලි හිත හිතා ඔහේ පැටලි පැටලී යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක දේශණා කළා මහණෙනි, මේ සිත අනාගතයට යන්නේ ස්වල්ප වශයෙන් කිව්වා. වර්තමානයේත් මේ සිත පවතින්නේ ස්වල්ප වශයෙන් කිව්වා. අතීතයටම සිත බහුල වශයෙන් යනවා කිව්වා. එතකොට මේ සිත මේ ගෙවන මොහොතේ ඉදලා අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේවල් තමයි නැවත නැවත මතක් වෙවී මතක් වෙවී ඒ සිතුවිලි වල තමයි අපි පැටලිලා ඉන්න පුරුදු වුනේ. අතීතයේ හිතපු දේවල්, අතීතයේ ඇතිවුන ප්‍රශ්ණ ගැටළු, අපි විඳපු කරදර ඒවා තමයි මතක් වෙන්නේ. එක්කෝ රාගයක හිත පැටලෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිත පැටලෙනවා ගැටුනු ද්වේෂ අරමුණක. එහෙම නැත්නම් ඒවා රාග ද්වේෂ කියලා කියන්න බෑ ඔහේ හිතෙන දේවල් වල පැටලි පැටලී යනවා.

මේ පැටලී පැටලී යන රටාව ඒකට කියන්නේ ප්‍රපන්ච කියලා. ඒ කියන්නේ හිතේ ස්වභාවයක් තමයි අතීතයට ගියපු කරුණු වල හිත පැටලි පැටලී තියෙන එක. දැන් බලන්න ඔබ නිදාගන්න ගියත් ඔය හිතට එක එක දේවල් මතක් වෙවී මතක් වෙවී, එක එක අරමුණු වල හිත එල්ලි එල්ලි තියෙනවා. ඔහොම්ම ඒවා හිත හිතම නින්ද යනවා. වැඩිපුර ඔබ හිතන විදියට මේ හිත යන්නේ වර්තමානයටද? අනාගතයටද? අතීතයටද? අතීතයේ වෙච්ච දේවල් තමයි එකක් ගානේ මතක් වෙවී මතක් වෙවී ඉවරයක් නෑ. මේක වදයක් නෙමෙයිද? වදයක් වෙලා තියෙන්නේ අපිට. ඒ වදයට අමතරව අපිට තියෙන ලොකුම වදේ තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ  කියන්නේ මේ කෙනෙක් ඉන්නවාය. මමය කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවාය කියලා අපේ හිතේ පැලපදියම් වෙච්ච එක. ඒකට කියන්නේ අවිද්‍යාව කියලා. අවිද්‍යාව කියන්නේ ඇත්ත නෙමෙයි ඒ. ඒ මුලාවෙච්ච දේ. එතකොට ඒ මුලාවෙච්ච දෙයක් තුලින් කල්පනා කරද්දි පුද්ගලයෙක් ඒ පුද්ගලයා පැටලෙන්නේ පුද්ගලයෝ එක්කමයි.

සම්මසන සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

2 Comments

  1. Sudarshanie Gamaarachchi September 27, 2017 at 12:03 am - Reply

    A Siri math Buddha sesenayate namaskara wewa

  2. Sudarshanie Gamaarachchi September 27, 2017 at 12:02 am - Reply

    Namo Buddhaya

Leave A Comment