පාසල් උපකරණ ලබාදීම… 2017-06-18 2017-06-19T17:35:16+00:00

Project Description

පාසල් උපකරණ ලබාදීම… 2017-06-18

ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර මගින් සංවිධාන කළ ගංවතුරෙන් සියල්ල අහිමි වූ වෙසෙන පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් පාසල් උපකරණ බෙදා දීමේ පුණ්‍ය සත්කාරයක් පසුගිය ජුනි 18 වැනි දින මුලටියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වුණි. ඒ අනුව පාසල් ළමුන් 874 දෙනෙකු වෙනුවෙන් පාසල් උපකරණ බෙදා දීම මෙහිදී සිදු විය. මෙම උතුම් පුණ්‍ය සත්ක්‍රියාවෙන් රැස් වන්නා වූ සියලු පින් මේ සියලු කටයුතු සඳහා නිබඳ ආශිර්වාද කරනා අපගේ ගුරුදේවෝත්තම කල්‍යාණමිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසී ලෝකවාසී පින්වත් මහා සංඝරත්නයටත් අනුමෝදන් වෙත්වා! මේ ගෞතම බුදුසසුනේ දී ම උතුම් ධර්මාවබෝධය කරත්වා! එමෙන්ම මේ සඳහා මූල්‍යමය වශයෙන් සහ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් උපකාර කළ පින්වත් සියලු දෙනාටත් නන් අයුරින් උපකාර කළ සියලු දෙනාටත් දැක බලා සතුටු වන ඔබ සියලු දෙනාටත් අනුමෝදන් වෙත්වා! නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවයෙන් යුතුව සුවසේම උතුම් ධර්මාවබෝධය කිරීමේ දුර්ලභ වූ වාසනාව ලබත්වා!

Leave A Comment