සුව දිවියට අත්වැලක් – සෞඛ්‍ය කඳවුර 2017-06-10 2017-06-12T12:51:41+00:00

Project Description

සුව දිවියට අත්වැලක් – සෞඛ්‍ය කඳවුර 2017-06-10

ගංවතුර නිසා විවිධ රෝගාබාධයන්ට ලක් වී නිසි ප්‍රතිකාර ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටින අපි වගේ ම නිරෝගී සැපයට කැමති සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නොමිලේ පැවැත්වූ සෞඛ්‍ය කඳවුර 2017 ජුනි 10 වැනි දින කඩුවෙල හේවාගම මහමෙව්නාව බෝධිඤාණ භාවනා අසපු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණා.මහමෙව්නාව සුව සේවා, ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර එක්ව සංවිධාන කළ මෙම සෞඛ්‍ය කඳවුර වෙත ජාති, ආගම් කිසිදු භේදයකින් තොරව බොහෝ දෙනෙක් උදෑසන සිට දිගු පෝළිමේ රැස්ව සිටින අයුරු දක්නට ලැබුණා. මේ උතුම් සත්කාරය වෙනුවෙන් උපකාර කළ ඔබ සියලු දෙනාට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධය පිණිස ම මේ පින් උපකාර වේවා.

Leave A Comment