සිහි කල යුතු දේ මෙයයි | Sitha Sanasana Ama Daham 18 2017-03-30T16:44:07+00:00

Project Description

සිහි කල යුතු දේ මෙයයි | Sitha Sanasana Ama Daham 18

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අපි මේ වෙනකොට ඉගෙන ගන්නේ අංගුත්තර නිකාය හතර පොත් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශණා. මේ පොත් වහන්සේගේ තියෙන සූත්‍ර දේශණා අතුරින් කිහිපයක් අපි මේ වෙනකොට ඉගෙන ගෙන තියෙනවා. අපි කලින් දවසේ ඉගෙන ගත්තා මහානාම සූත්‍ර දේශණාවේ කොටසක්. කරුණු හයෙන් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. පලමුවැනි කරුණ තුන තමයි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපි නිතර නිතර සිහි කරනවා නම් අන්න ඒ සිහි කරන මොහොතේ අපි තුල රාගයෙන් සිත යටපත් වෙන්නේ නෑ. ද්වේෂයෙන් සිත යටපත් වෙන්නෙත් නෑ. මෝහයෙන් සිත යටපත් වෙන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම ඒ වෙලාවට සිතේ ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. සතුටත් එක්ක හිතේ ප්‍රීතිය සැපය ඉපදිලා හිතේ සමාධියක් උපදවාගන්න ඒ ගුණ ප්‍රයෝජවත් වෙනවා. එතකොට බුදුගුණ සිහි කරන කොට, ධර්මයේ ගුණ සිහි කරන කොට, සඟ ගුණ සිහි කරන කොට හිතේ සතුටක් උපදිනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා, තවද මහානාමයෙනි  තමාගේ සිල් සිහි කරයි. කඩ නොවූ, පැල්ලම් නැති, නුවණැත්තන්ගේ පැසසුමට ලක් වන, දෘෂ්ඨි  ගහනයට හසු නොවූත් සමාධිය පිණිසත් පවතින්නා වූත් තමාගේම සිල් සිහි කරයි කියනවා. මේ සීලයට කියන්නේ මොකක් කියලද? ආර්ය කාන්ත සීලය කියලා. එහෙනම් තමන් රකින සිල්පද ගැන හොදට සිහි කරන්න ඕන. තමන් රකින සිල්පද ටික සිහි කරන්න, සිහි කරන්න හිතේ කණගාටුවක් නම් එන්නේ සිහි කරන ක්‍රමේ හරිද? වැරදිද? සිතේ පීඩාවක් නම් එන්නේ සිල් පද සිහි කරන කොට, පසුතැවීමක් නම් එන්නේ සිහි කරන කොට, ඒ සිහි කරන ක්‍රමේ වැරදියි.

සිල් පද ගැන සිහි කරද්දි සතුටක් උපදින්න ඕන. කොහොමද සතුටක් උපදින විදියට කල්පනා කරන්නේ? තමාගේ සිල් කඩ වුනේ නැතිව. සිල් කඩ වුනා නම්, පසුතැවීමත් දුකත් කණගාටුවත් එනවා. එහෙනම් කඩ නොවුනු සිල් ගැන සිහි කරන්න ඕන. දැන් අපි කියනවා දවසක් සිල් රැක්කා. සතුටක් උපදවාගන්න පුලුවන්ද? බැරිද? පුලුවන්. අපි ගොඩාක් කාලයක් සිල් රැකලා එක සිල් පදයක් කැඩුනොත් මොකද කරන්නේ ඒ සිල්පදය ගැන හිතා හිතා පසු තැවෙනවා. අර ගොඩාක් රැකපු සීලය ගැන සිහි කරන එක අපි අත හරිනවා. අර කැඩිච්ච පුංචි සිල්පදය ගැන අපි හිත හිතා පසු තැවෙනවා. එහෙනම් අපි නිතර නිතර අපි රකින සිල් පද ටික සිහි කරන්න ඕන.

සිහි කල යුතු දේ මෙයයි | Sitha Sanasana Ama Daham 18

සිත සනසන අමා දහම් මුල් පිටුවට

Leave A Comment