සිහි කළ යුතු අරමුණු | Sitha Sanasana Ama Daham 24 2017-05-09T17:36:32+00:00

Project Description

සිහි කළ යුතු අරමුණු | Sitha Sanasana Ama Daham 24

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේත් අපි සූදානම් වන්නේ අංගුත්තර නිකාය හතරවෙනි පොත් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශණා සාකච්ඡා කරන්න. අද මුලින්ම ඉගෙන ගන්න සූත්‍ර දේශණාව තමයි උදායී සූත්‍රය. උදායී ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරපු දේශණාව තමයි උදායී සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මේ දේශණාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට විස්තර කරලා දෙනවා ලස්සන කරුණු ටිකක්. අපි නිතරම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට අපි පුරුදු වෙන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දීපු විදියට සිහි කරන්න. එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වුන ඉලක්කයට අපට යන්නට පුලුවන් වෙන්නේ. අපිට සංසාරේ පුරුදු අපට ඕන විදියට කල්පනා කරන්න. දැන් අපේ හිතට යම් අරමුණක් ආවොත් ඒ ඔස්සේ අපි කල්පනා කරන්න තමයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඉලක්කයට එහෙම යන්න පුලුවන් කමක් නෑ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාළේ එකම ඉලක්කය යි. ඒ තමයි ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරන්න. ඒ ඉලක්කයට යන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු විදියටම අපි කල්පනා කරන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරන්න කියපු දේවල් ඒ විදියටම අපි සිහි කරන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට වචනයෙන් අපිට යමක් කතා කරන්න කිව්වා නම් ඒ විදියටම අපි කතා කරන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කයෙන් යමක් අපිට කරන්න කිව්වා නම් අන්න ඒ දේ ඒ විදියට අපි කරන්න ඕන. එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඉලක්කයට අපිට යන්න පුලුවන් කම තියෙන්නේ. මේ දේශණාවත් ඒ වගේ අපිට සිහි කල යුතු කරුණු ගොඩක් විස්තර කරන දේශණාවක්.

උදායී කියන මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ දේශණාව කරන කාළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයේ තමයි වැඩ සිටියේ. එකල්හී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් උදායී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇමතූ සේක. උදායී ස්වාමීන් වහන්සේ අමතලා කියනවා ‘උදායී, සිහිකළ යුතු අරමුණු කෙතෙක් තිබේද?’ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා සිහිකළ යුතු කරුණු කොච්චර තියේද කියලා ඇහුවා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නේ නෑ, දෙවනි වතාවේදීත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කළ යුතු අරමුණු කෙතෙක් තිබේද කියලා විමසා සිටියා. දෙවනි පාරත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සද්දේ නෑ. නිහඩව ඉන්නවා. තුන්වෙනි පාරත් අහනවා බුදුරජාණන් වහන්ස සිහි කළ යුතු අරමුණු කෙතෙක් තිබේද කියලා. තෙවෙනි වතාවේත් උදායී ස්වාමීන් වහන්සේ නිශ්ෂබ්දව සිටියා.

සිහි කළ යුතු අරමුණු | Sitha Sanasana Ama Daham 24

සිත සනසන අමා දහම් මුල් පිටුවට

Leave A Comment