අපාර සූත්‍රය, ආරද්ධ සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 83 2017-03-14T14:06:19+00:00

Project Description

අපාර සූත්‍රය, ආරද්ධ සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 83

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අපි මේ දිනවල සාකච්ඡා කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය ඇති කරදෙන අංග හත වන සප්ත බොජ්ඣංග පිළිබදව. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපාර කියන සූත්‍ර දේශණාවේදී දේශණා කරනවා. පින්වත් මහණෙනි, අවබෝධය ඇති කරන බොජ්ඣංග හතක් තියෙනවා මෙතරින් එතෙර වෙලා යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බොජ්ඣංග හත මෙතරින් එතෙර වීම පිණිස පවතිනවා කියලා දේශණා කරලා ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අසිරිමත් ගාථා රත්නයන් පහක් වදාළා. ප්‍රථම ගාථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා, මිනිසුන් අතර යම් ජනතාවක් සසරින් එතරට යත්නම්, ඔවුහු ඉතා ස්වල්ප දෙනෙක්. නමුත් මේ අවශේෂ ප්‍රජාව මෙතෙර නම් වූ සසරෙහි ම ඔබ මොබ දුව යති.

ඊලග ගාථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා, යම් කෙනෙක් මැනවින් වදාරණ ලද ධර්මයට අනුකූල ව සිට ධර්මානූධර්මප ප්‍රතිපදාවෙහි යුක්ත ව සිටිත් ද, ඹවුහු එතෙර වීමට දුෂ්කර වූ මාරයාගේ බල ප්‍රදේශය හැර එතෙර වන්නාහුය. තුන්වෙනි ගාථාවේදී දේශණා කරනවා, කළු පැහැ අකුසල් දහම් දුරු කොට නුවණැත්තා සුදු පැහැ කුසල් දහම් වඩයි. යම් විවේකයට දුක සේ ඇලී වාසය කළ යුතු ද, කාමයන් අත්හැර, කාම රහිත වූ නිවනට පැමිණ එහි ඇලී වසයි. ඊලගට සදහන් වෙනවා, කාමයන් අත්හැර කිසිවක් නැති හේ නිවනට ඇලී වසන්නේ ය. ඒ නුවණැති තැනැත්තා තම සිත කෙලෙසුන්ගෙන් පිරිසිදු කරන්නේ ය. අවසාන ගාථාවේ සදහන් වන්නේ, යම් කෙනෙක් සිත බොජ්ඣංග ධර්මයන්හී මැනවින් වඩන ලද්දේ ද, අල්ලා ගත් දේ දුරු කිරීමෙන් උපදාන රහිත වූ නිවනෙහි ඇලුණු යම් කෙනෙක් වෙත් ද, ඒ ලොව බබුළුවන ක්ෂිණාශ්‍රව රහත්හු ලෝකයෙහි පිරිනිවී ගියාහු ය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපාර කියන සූත්‍ර දේශණාවේදී දේශණා කරනවා මෙතරින් එතෙර වන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි. ටික දෙනයි. ඒ ටික දෙනා කුසල් දියුණු කරලා සප්ත බොජ්ඣංග දියුණු කරලා මේ ලෝකෙන් එතෙර වෙන බව මනා කොට දේශණා කරා. ඊලගට අපිට මුණ ගැහෙන සූත්‍ර දේශණාව තමයි ආරද්ධ සූත්‍රය. ඒ සූත්‍ර දේශණාවේ සදහන් වන්නේ සතර සතිපට්ඨානය වරද්ද ගත්තොත්, වරද්ද ගන්නේ ආර්ය මාර්ගයයි. ආපහු  බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක් හරියට සප්ත බොජ්ඣංග වැඩුවා කියන්නේ, දුක ක්ෂය කරන ආර්ය මාර්ගය දියුණු කරා කියන එකයි කියලා. ඊලගට අපිට මුණගැහෙන්නේ අරිය සූත්‍රයත්, නිබ්බිදා සූත්‍රය කියන සූත්‍ර දේශණා දෙක.

සොඳුරු නිවන් මඟ මුල්පිටුවට

අපාර සූත්‍රය, ආරද්ධ සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 83

Leave A Comment