සුඛ සෝමනස්ස සූත්‍රය | අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:29+00:00

Project Description

සුඛ සෝමනස්ස සූත්‍රය | අමා දම් විල

මහණෙනි, සය කරුණකින් සමන්විත වූ භික්ෂුව මෙලොවදී ම සැප සොම්නස් බහුල ව වාසය කරයි. ඔහු විසින් ආශ්‍රවයන් ක්ෂය වීම පිණිස පටන් ගත් වීරිය ද අරඹන ලද්දේ වෙයි. ඒ කවර සය කරුණකින් ද යත්,

මහණෙනි, මෙහිලා භික්ෂුව ධර්මයෙහි ඇලුණේ වෙයි. භාවනාවෙහි ඇලුණේ වෙයි. කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමෙහි ඇලුණේ වෙයි. හුදකලා විවේකයෙහි ඇලුණේ වෙයි. අව්‍යාපාදයෙහි ඇලුණේ වෙයි. ප්‍රපංච රහිත නිවනෙහි ඇලුණේ වෙයි.

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, සුඛ සෝමනස්ස සූත්‍රය

අපි සියළු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කෙරෙහි සිත පහදවගත්ත අය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරලා තියෙන ධර්මය පවතින්නේ මේ ලෝකේ සුවසේ වාසය කිරීමටයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පවතින්නේ දුක සේ වාසය කිරීමට නෙමෙයි. දුකින් නිදහස් වීම පිණිස. එතකොට දුකින් නිදහස් වීම කියල කියන්නේ සදාකාළිකව කිසිදු ස්වභාවයකින් වෙනස් වෙන්නේ නැති යම් කිසි සුවයක් සැපතක් තිබේ නම්, ඒ සැපත උදා කිරීම පිණිසයි ධර්මය හැසිරෙන්නේ.

ඉතින් ඒ සැපය උදා කරගන්න මාවතේ ගමන් කරන ශ්‍රාවකයා ඒ සැපයත් උදා කරගන්නේ තියෙන්නේ සුව පහසු මාර්ගයක් තුලින්. ඒ සැපවත්, සුව පහසු මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් මේ ලෝකෙට පහල වෙලා හිටපු බොහෝ ශාස්තෘවරු දේශනා කරපු ධර්මයන් ශරීරයට එක පිරිසක් දුක් දෙන ප්‍රතිපදාවන් දේශණා කරලා තිබ්බා. නොයෙක් තාපස වෘත ආදී නෙයෙක් ශරීරයට දුක් දෙන ප්‍රතිපදාවන් තිබ්බා. ඇතැම් අය කියලා දීලා තිබ්බා ඒ කාළේ සත්තු වගේ ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ අජවෘත, ගෝවෘත. අජවෘත කියන්නේ එළුවන් වගේ ජීවත් වෙනවා. ගෝවෘත කියන්නේ ගවයන් වගේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඒ විදියට ජීවත් වෙනකොට ඒ මිනිසුන් ගවයා විදියට තමයි ඇවිදින්නේ. ගවයා විදියට තමයි කන්නේ. ගවයා විදියට තමයි නිදා ගන්නේ. එතකොට ඒක වෘතයක්. ඒ අය කල්පනා කරලා තිබ්බා, පිලිඅරන් තිබ්බා දෘශ්ඨියක් වශයෙන් මේ විදියට වුනාම මරණින් මත්තේ ඒ අයට සැපත උදා වෙනවා, මේ ජරා මරණ දුක් වලින් නිදහස් වෙනවා කියලා.

බෝසතාණන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ, තාපස ජීවිතයක් ගත කරන කාලේ ඒ වනාන්තර වලත් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුනේ ඒ ශරීරයට දුක් දෙන ප්‍රතිපදාවන්. ඉතින් ඒ තාපස වරු අතර ජීවත් වෙනකොට ඒ තාපස වරුන්ගේ සෑම දුක් දෙන ප්‍රතිපදාවක්ම බෝසතාණන් වහන්සේ අනුගමණය කරා. ඇතැම් අවස්ථාවල බෝසතාණන් වහන්සේ මේ ශරීරයට මහ දවල්ට ගිනියම් වුනු ගල් තලාවක වැතිරෙන්න සලස්වලා ඒ උනුසුම ශරීරයට දෙමින් මේ ශරීරය මේ අව්වේ තබමින් ඒ තාපස වෘතය අනුගමනය කරන්න උත්සහ කරා. සමහර කාළ වල හිමාලයේ ඉදන් ගලා එන ජලය බොහෝ සීතලයි, අධික සීතලයි. ඒ හිමාලයේ ඉදලා ගලාගෙන එන ජලයට බැහැලා උදේ පාන්දර ඒ ශරීරය ජලයේ ගිල්වලා තාපස වෘතය අනුගමනය කරලා තියෙනවා. වෙන කෙනෙක් නම් මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් දුක් පීඩා බෝසතාණන් වහන්සේ මේ ශරීරයට දුන්නා… සුඛ සෝමනස්ස සූත්‍රය

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment