විචිත්‍ර වූ තිරිසන් ලොවේ සැඟවුනු දුක | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා උයන්දන 02 2017-10-13T11:55:28+00:00

Project Description

විචිත්‍ර වූ තිරිසන් ලොවේ සැඟවුනු දුක | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා උයන්දන 02

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තිරිසන් ලෝකය ගැන වදාළ දහම් කරුණු. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබ්බා එක අවබෝධයක් ඒ අවබෝධයට කියන්නේ ලෝකවිදූ කියලා. ලෝකවිදු කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු ලෝක අවබෝධ කළා. සියලු ලෝක කිව්වට පස්සේ යම් තාක් මේ විශ්වයේ තියෙනවද යම් කිසි ලෝකයක් ඒ සියළුම ලෝක දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, තිරිසන් ලෝකය, ප්‍රේත ලෝකය මනුස්ස ලෝකය ආදී සෑම ලෝකයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම අවබෝධ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන ඒ අවබෝධය තුල ඒ ලෝක වල ස්වභාවයන්, ඒ ලෝකවලට යන විදිය, ඒ ලෝක වල සත්වයන් විඳින දුක් ගැන, ඒ ලෝක වලින් නිදහස් වන ක්‍රමය බුදුරජාණන් වහන්සේට පරිපුර්ණ අවබෝධයක් තිබුණා.

දැන් බොහෝ දෙනෙක්ට ලෝක පිළිබදව යම් අවබෝධයක් තිබුණා. ඒ ලෝක වල උපදිනවා කියලා කිව්වා. ඒ ලෝක වල මිඳෙන ක්‍රමය කවුරුවත් දැනගෙන ඉදියේ නෑ. ලෝකයේ ඉස්සෙල්ලාම මේ සියලු ලෝක වලින් මිඳෙන ක්‍රමය හොයාගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදින කොටම කිව්වා මේ මාගේ අවසාන උපතයි කියලා. ඒ ප්‍රකාශයත් එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙනකොට අවබෝධ කළා. සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙනවත් එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල මේ සසරේ ගමන් කරන රාගය කියන අකුසලය සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිවෙලා ගියා. මේ සසරේ ගමන් කරන්න උදව් කරන ද්වේෂය සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිවෙලා ගියා. මේ සසර ගමනට උපකාර කරන මෝහය සම්පූර්ණයෙන්ම දුරින්ම දුරු කරලා දැම්මා. උපමාවක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලේ තල් ගහක කරටියෙන්ම කඩලා දැම්මා වගේ.

අන්න ඒ රාග, ද්වේෂ, මෝහ ප්‍රහාණය වෙනවත් එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිකෙලෙස් වෙනවත් එක්කම සියුළු ලෝක වලින් නිදහස් වුනා. කර්මය ක්ෂය කරලා දැම්මා. දවසක් එක්තරා බමුණෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලගට ආවා. මේ බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ කලින් දැකලා තිබුණේ නෑ. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන හිටියා. අදුරන්නේ නෑ කවුද කියලා. හරි ලස්සන රූපයක්. මෙයා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉදලා මෙයාට හිතාගන්න බෑ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපේ කවුද කියලා. මෙයාගේ හිතට ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක කතා කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ඔබ වහන්සේගේ දෙවි කෙනෙක් ද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ බමුණ මම දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි කිව්වා.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

විචිත්‍ර වූ තිරිසන් ලොවේ සැඟවුනු දුක | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා උයන්දන 02

Leave A Comment