වැළමිට රිදෙනවාද? | සුව අරණ 2016-11-25T12:12:04+00:00

Project Description

වැළමිට රිදෙනවාද? | සුව අරණ

ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් තමන් ගැන හිතන්නෙ නෑ. ඇයි මේ වගේ ලෙඩ ඇති වෙන්නෙ. මතක තියාගන්න ඕනේ, අපි ගන්න කෑම වල, ආහාරවල උෂ්ණගතිය වැඩිනම් අපිට ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ එක අවස්ථාවක් තමයි මේක. මෙහෙම උනාට පස්සෙ වෙන්නෙ අස්ථි මජ්ජා කොටස ගෙවී යනවා. දැන් අපි දන්නවා යාන වාහනයක් නම් සට සට, කට කට ගානවා නම් ඒ කෑල්ල දානවා. එහෙම නැත්නම් කම්මහලකට ගිහිල්ලා  හරි තලලා කෑල්ලක් දානවා. එහෙම නැත්නම් මේක පාහන්න පුළුවන් නම් පාහනවා. නමුත් අපි මොකද කරන්නෙ. අපේ මේ අත පාහන්නත් බෑනේ. කම්මලට ගිහින් තලන්නත් බෑ. මොකක්වත් කරන්නත් බෑ. මේකට අපි මොකක්ද කරන්න ඕන. එහෙනම් මතක තියාගන්ට ඕනේ. ඇයි මේ වගේ දේවල් ඇතිවන්නෙ. ප්‍රධාන හේතුව තමයි බඩේ ඌෂ්ණාධිගතිය වැඩියි. බඩේ ඇසිඩ් ගතිය වැඩියි. ඒක නිසා මේක බාල, මහළු, තරුණ ඕනෑම කෙනෙක්ට හැදෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙකුට විතරක් නෙමෙයි. එහෙන නම් අපි බඩ විරේක කරන්න ඕනේ. ඒක අංක එක. ඒ වගේම ඇඟ සිසිල් වන ආහාර පාන අපි නිතර ගන්නට ඕන. ඒක ඉතා වැදගත්. ඒ එක්කම අපිට මේකට ඇඟ සිසිල් වෙන්න ඔය ගමේ වෙදමහත්තයෙක් ලගට ගිහින් ප්‍රතිකාර ටිකක් ගන්නට පුළුවන්. එතකොට සුවපත් භාවය ලබාගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. බටහිර ක්‍රමයට මේකට කියන්නෙ ටෙනිස් එල්බෝ කියලා. මේකෙදි වැළමිට ඇතුලත තියෙන ගෝල කුහර අස්ථීය ටිකෙන් ටික ගෙවී ගිහින් තියෙන්නෙ. අස්ථි සන්ධියක් තියෙන්නේ ඒක ගෙවී ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ තත්වය ඇති වෙන්නෙ. ඉතින් එතකොට අපිට පිටතින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. අපිට පුළුවන් මහානාරායණ තෙල අරගෙන පොඩ්ඩක් රත් කරල ගාන්න. අර මං කියපු කාරණා ටික කරන්න. සුවපත් භාවය ලැබේවි. බයවෙන්න දෙයක් නෑ…

මෙම  වෛද්‍යය ගැටළු වලට අමතරව තවත් බොහෝ වෛද්‍යය ගැටළු වලට මේ වැඩසටහනෙන් පිළිතුරැ සපයනු ඇත…

 

සුව අරණ මුල් පිටුවට

Leave A Comment