වස්සාන ධර්ම දේශණා මාලාව – මාලඹේ 2017-07-21T11:51:46+00:00

Project Description

වස්සාන ධර්ම දේශණා මාලාව – මාලඹේ

සසර අපායේ දුක්ඛිත බවත්, මිනිස් දිවියේ දුර්ලභ බවත් සුගතියේ සුරක්ෂිතභාවයත්, චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වටිනාකමත් අමා මහ නිවන් සැපයත් පිළිබදව අපගේ ශාස්තෘණ් වහන්සේ වදාළ ඒ උතුම් බුද්ධ දේශණා ඇසුරෙන් පවත්වන පින්බර වස්සානයේ ධර්ම දේශණා මාලාව ජුලි 15 වන දා සිට සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 06.00 සිට 08.00 දක්වා උයන්දන මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේදී පැවැත්වේ. රූපවාහිනී විකාශය වස්සාන සමයේ සෑම සෙනසුරාදාවකම පස්වරු 1.00 ට.

ජුලි 15 සවස 06.00 ට

දුක්ඛිත නිරයට නොවැටී සිටින ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

ජුලි 22 සවස 06.00 ට

විචිත්‍ර වූ තිරිසන් ලොවේ සැඟවුණු දුක විස්තර කර දෙන ධර්ම දේශනාව.

ජුලි 29 සවස 06.00 ට

ප්‍රේත ලෝකයේ දුකසේ විඳය යුතු කර්ම විපාක පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 05 සවස 06.00 ට

අනන්ත සසරේ බියකරු බව පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 12 සවස 06.00 ට

මිනිස් ජීවිතයේ දුර්ලභ බව විස්තර කරන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 19 සවස 06.00 ට

සේඛ බල දියුණු කොට දෙව්ලොවට මග හෙළි කරගන්නා අයුරු පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 26 සවස 06.00 ට

සිදුවූ වැරදි නිවරදි කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 02 සවස 06.00 ට

කළන මිතුරන් පුද දෙන ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 09 සවස 06.00 ට

නොපිරිහී දහම් මග වඩන ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 16 සවස 06.00 ට

නිති කළණ මිතුරන් ඇසුරු කිරීමේ වටිනාකම පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 23 සවස 06.00 ට

ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමේ වටිනාකම පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 30 සවස 06.00 ට

පරම සුන්දර නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගන්නා පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

Leave A Comment