වෛරය දුරු කරගන්නේ කෙසේද? | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 18 2017-10-13T12:06:14+00:00

Project Description

වෛරය දුරු කරගන්නේ කෙසේද? | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 18

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සුන්දර ධර්ම දේශණාවක්. සූත්‍ර දේශණාවේ නම තමයි දුතිය ආගාත පටිවිනය සූත්‍රය. මේ ධර්ම දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් තමයි දේශනා කරන්නේ. කවුද? ධර්ම සේනාධිපති සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේම දහම් සක ප්‍රවර්තනය කරන කෙනා. ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රම කෙනා. කල්පයක් පුරාවට මේ මනුස්ස ලෝකෙට වැහපු වැසසේ වැහි බිදු ගාන කියන් පුලුවන් තරම් ප්‍රඥාවක්  හිමි කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පස්සේ හිටපු කෙනා. එතකොට පින්වත්නි, සූත්‍ර දේශණාව තමයි දුතිය ආගාත පටිවිනය සූත්‍රය. වෛරය දුරු කිරීම ගැන වදාළ දෙවනි දෙසුම. දැන් අපි අපේ ජීවිතය ගත කරන කොට තරහ වෛරය කියන එක අපේ හිතේ තියෙනවද? නැද්ද? අපේ හිත්වල තරහ තියෙනවා. වෛරය තියෙනවා. ප්‍රහාණය වෙලා නෑ. සමහරවිට මේ වෙලාවේ තරහ නැති වුනාට ඒ තරහ අළු යට ගිනි වගේ අපේ හිත්වල තැන්පත් වෙලා තියෙනවා.

දැන් මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ දේශණා කරනවා වෛරය දුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දේශණාව කරන්නේ සැවැත්නුවරදි. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ භික්ෂූණ් වහන්සේලා අමතලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. තමා තුල ඇති වුන වෛරය මුලුමනින්ම දුරු කළ යුතු වෙයිද, එබදු වූ වෛර දුරු කිරීම් පහක් තියෙනවා කියනවා. කෙනෙක් ඉන්නවා, එයා තුල අපිරිසිදු කායික ක්‍රියා තියෙනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා සත්තු මරණවා. හොරකම් කරනවා. කාමයේ වරදවා හැසිරෙනවා. හැබැයි එයා බොරු කියන්නේ නෑ කියනවා. කේළම් කියන්නේ නෑ. පරුෂ වචන කියන්නේ නෑ. හිස් වචන කියන්නේ නෑ. එයාගේ කායික ක්‍රියා අපිරිසිදුයි. හැබැයි වාචික ක්‍රියා පිරිසිදුයි. මේවගේ පුද්ගයන් ගැනත් වෛරය දුරු කරන්න ඔනෑ කියනවා. කායික ක්‍රියා අපිරිසිදු, වාචික ක්‍රියා පිරිසිදු මනුස්සයා ගැන අපේ හිතේ වෛරයක්, තරහක් හටගත්තොත් ඒක දුරු කරන්න ඕන කියනවා.

තව කෙනෙක් ඉන්නවා, එයා තුල අපිරිසිදු වාචික ක්‍රියා තියෙනවා කියනවා. හැබැයි පිරිසිදු කායික ක්‍රියා තියෙනවා කියනවා. එයා බොරු කියනවා, කේළම් කියනවා, පරුෂ වචන කියනවා. හිස් වචන කියනවා. හැබැයි සත්තු මරන්නේ නෑ, හොරකම් කරන්නේ නෑ, එයා වැරදි කාම සේවනය කරන්නෙත් නෑ, අන්න ඒ කෙනා ගැනත් අපේ හිතේ වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් ඇති වුනොත් අන්න ඒකත් දුරු කරන්න ඕන කියනවා. තවත් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ අපිරිසිදු කායික ක්‍රියාත් තියෙනවා. අපිරිසිදු වාචික ක්‍රියාත් තියෙනවා. එයා හැබැයි කලින් කලට භාවනාවේ යෙදෙනවා කියනවා.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

වෛරය දුරු කරගන්නේ කෙසේද? | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 18

Leave A Comment