වේදනානුපස්සනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩුවෙල 26 2017-03-22T15:15:12+00:00

Project Description

වේදනානුපස්සනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩුවෙල 26

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද අපි ඉගෙන ගන්නේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ විශේෂ දහම් කොටසක්. කලින් වතාවේ ඔබ ඉගෙන ගත්තේ කායානුපස්සනාව ගැන. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය පිළිබදව. විඳීම කියන කාරණාව සෑම සත්වයකුගේම ජීවිත වල පවතින දෙයක්. ස්වභාවිකවම මේ ජීවිත වල පවතින විඳීම ගැන අවබෝධ කළ හැකි ආකාරයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානයේ පෙන්වා දුන්නේ. කායානුපස්සනාව කියලා පෙන්වා දුන්නේ මේ කායික ස්වභාවය. ඒ කායික ස්වභාවය අපිට පේනවා, දකින්ට ලැබෙනවා. ඒක ගොරෝසුයි. දැන් අපි ගත්තහම ඒ කය යම් කිසි ප්‍රමාණාත්මකව, යම් කිසි හැඩතලයකට අනුව සකස් වූ දෙයක්. විඳීම කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි.

විඳීම කියලා කියන්නේ ඒක මානසිකව පවතින දෙයක්. ඒ නිසා ඒකේ අපිට හැඩතලයක්, ස්වභාවයක් පෙන්වීම පිණිස උදාහරණයක් පෙන්වන්න පුලුවන් කමක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විඳීම ගැන විවිධාකාරයෙන් අපට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ විඳීම හටගන්නේ කෝමද? ඒ විඳීම කියන එකේ ස්වභාවය කුමක්ද? විඳීමක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන කොහොමද? ඒ වගේම ඒ විඳීම අවබෝධ කරන්න ඕන කොහොමද? ඒ වගේම ඒ විඳීම කෙරෙහි පවතින යම් කිසි බැඳීමක් ඇත්ද, යම් බන්ධනයක් ඇත්ද? ඒ බන්ධනයෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කොහොමද කියන මේ කරුණු සියල්ලක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඉතා පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. සතිපට්ඨානය කියලා අදහස් කරන්නේ සිහිය පිහිටවීම. මේ සිහිය පිහිටවීම කියන කරුණ තුල කොයි ආකාරයෙන්ද මේ විඳීම ගැන විස්තර වෙන්නේ කියලා.

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා තුල සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සදහන් වන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා කෙසේනම් ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ශ්‍රාවකයා මේ විඳීම් පිළිබදව, විඳීම් කෙරෙහි යොමුකරගත් සිහියෙන් යුතුව වාසය කරයිද. එතකොට ඒකේදී අපිට තේරුම් ගන්න යමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිත තුල පවතින විඳීම් කෙරෙහි යොමු වූ බලවත් සිහියක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් සිහිය පිහිටවනවා කියලා, ගොඩාක් දෙනෙක් අදහස් කරන්නේ සිහිය පිහිටවනවා කියලා අපි කරන කටයුත්තට පමණක් අවධානය යොමු කිරීම කියලා. එපමණක් නෙමෙයි සිහිය පිහිටවීම කියලා කියන්නේ යම් දෙයක සැබෑ තත්වය පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ වීම පිණිස පවතන දෙයක්. යම් කිසි දෙයක සැබෑ තත්වය පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ වීම පිණිසයි සතිපට්ඨානය කියන කරුණ තියෙන්නේ.

 

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

වේදනානුපස්සනාව | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩුවෙල 26

Leave A Comment