අයම්‌පි ඛො කායෝ එවංධම්‌මෝ ඒවංභාවී ඒතං අනතීතෝ’ති.. මාගේ කය ද මෙවැනි ධර්මයෙන් යුක්ත ය, මේ ස්වභාවයට පත්වන්නේ ය. මේ ස්වභාවය ඉක්මවා නැත්තේ ම ය..“

සියල්ල කෙරෙහි අවබෝධයෙන් කළකිරීම, සියල්ලට ම නො ඇලී සිටීම, සියල්ලෙන් නිදහස් වීම ම උතුම් ය..!

Image credit:: Facebook

By | 2017-11-28T14:57:56+00:00 May 9th, 2014|1 Comment

About the Author:

ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ශ්‍රීලංකාවේ සිට විකාශනය කරනු ලබන බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවකි. භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය ඒ අයුරින් ලොවට දායාද කිරීම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ මූලික අරමුණයි. ඒ තුළින් මිනිසුන්ගේ සිත් සතන් තුළ කරුණාව මෛත්‍රිය ආදී ගිලිහෙමින් යන මානුෂීය ගුණ ධර්ම ඇතිකරලීමත්, මිනිසුන් සසර දුකින් එතෙර කරවනු පිණිස ලෝකය විනිවිද දැකීමේ ප්‍රඥාව පුබුදුවාලීමත්, ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ අරමුණයි. ශ්‍රී සද්ධර්මය ලොවට දායාද කිරීමට අමතරව මිනිසුන් සුවපත් කරවන නොයෙක් සමාජ සත්කාරයන් ද ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

One Comment

  1. Sajith February 18, 2016 at 7:27 am

    Bohoma pin

Comments are closed.