බුදු සුවඳ | Budu Suwanda

Home/Videos/බුදු සුවඳ | Budu Suwanda
බුදු සුවඳ | Budu Suwanda 2016-11-25T12:12:57+00:00
budu suwanda

බුදු සුවඳ | Budu Suwanda

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ බුද්ධ වචනයේ පදරුත් පැහැදිලි කරමින්, දම් පිපාසිත සුපින්වතුන් උදෙසා මාසිකව පැවැත්වෙන සදහම් වැඩසටහන් පෙළකි. ” බුදු සුවඳ | Budu Suwanda ”

මහමෙව්නාව අසපු වාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ගේ මූලිකත්වයෙන් පින්වත් උපාසක උපාසිකාවන්ගේ කැපවීමෙන් බුදු සුවඳ වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවේ. ධර්ම දේශනාමය වශයෙන් භාවනාමය වශයෙන් මෙන්ම ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා වලින් සමන්විත වන බුදු සුවඳ වැඩසටහන් පෙළගැස්ම, උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම හේතුවන මනා තොතැන්නකි.

“තථාගතප්පවේදිතෝ භික්ඛවේ ධම්මවිනයෝ විවටෝ විරෝචති නෝ පටිච්ඡන්නෝ“

පින්වත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මයත් විනයත් බබලන්නේ විවෘත වූ විටය. සැඟවී තිබෙන විට නොවේ.
අංගුත්තර නිකාය – තික නිපාතය 

මෙම පිටුවෙහි ඇති වැඩසටහන් ඔබට දර්ශනය නො වේ නම් කරුණාවෙන් info@shraddha.lk වෙත දැනුම් දෙන්න!

If you can’t see the videos here please inform us via info@shraddha.lk | You could watch videos from our Youtube Channels also.


Load More Posts