වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017 2017-08-11T10:18:21+00:00

වස්සාන ධර්ම දේශනා

වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017

http://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-kaduwela/?portfolioCats=244

දෙව්මිනිස් ලෝකය සුවපත් කළ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු සසුනේ පිළිවෙත් පුරනා ශ්‍රාවක බුදු පුතණුවන් හුදකළාවේ නිසල සිතින් වාසය කරනා මේ සුපින්බර උතුම් වස්සාන සමයේ පිනැති ශ්‍රාවක ඔබ සැමට අපමණ පුණ්‍ය ලාභය උදාකරන පින්බර වස්සානයේ ධර්ම දේශණා මාලාව ජූලි 15 වන දා සිට සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 4.00 සිට 6.30 දක්වා කඩුවෙල මහමෙව්නාව බෝධිඤාන භාවනා අසපුවේදී පැවැත්වේ. රූපවාහිනී විකාශය වස්සාන සමයේ සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 7.00 ට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියෙන්..

 • ජූලි 15 සවස 4 ට 
  නොසැලෙන ශාස්තෘ ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • ජුලි 22 සවස 4 ට 
  නොසැලෙන ධර්ම ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • ජුලි 29 සවස 4 ට 
  නොසැලෙන සංඝ ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 05 සවස 4 ට 
  නොසැලෙන සීල ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 12 සවස 4 ට 
  නිහතමානී බව සහ කීකරු බව ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 19 සවස 4 ට 
  අල්පේච්ඡ බව සහ ලද දෙයින් සතුටු වීමේ ගුණය ඇති කරගන්නා ආකාරය පිළිබද ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 26 සවස 4 ට 
  අටලෝ දහමින් කම්පා නොවී සිටීමට පුරුදු වන ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 02 සවස 4 ට
  අකුසල් දුරු කිරීමටත් කුසල් උපදවා ගැනීමටත් උපකාරවන ලැජ්ජාව සහ බිය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 09 සවස 4 ට
  ගිහි ශ්‍රාවකයා ධර්ම මාර්ගය තුළ කළ යුතු ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 09 සවස 4 ට
  ගිහි ශ්‍රාවකයා ධර්ම මාර්ගය තුළ කළ යුතු ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 16 සවස 4 ට
  ඉවසීම නම් වූ ගුණය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 23 සවස 4 ට
  කළගුණ දන්නා බව ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 30 සවස 4 ට
  ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ඇති කර ගත යුතු ආකල්ප සම්පත්තිය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
http://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-uyandana/?portfolioCats=244

සසර අපායේ දුක්ඛිත බවත්, මිනිස් දිවියේ දුර්ලභ බවත් සුගතියේ සුරක්ෂිතභාවයත්, චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වටිනාකමත් අමා මහ නිවන් සැපයත් පිළිබදව අපගේ ශාස්තෘණ් වහන්සේ වදාළ ඒ උතුම් බුද්ධ දේශණා ඇසුරෙන් පවත්වන පින්බර වස්සානයේ ධර්ම දේශණා මාලාව ජුලි 15 වන දා සිට සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 06.00 සිට 08.00 දක්වා උයන්දන මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේදී පැවැත්වේ. රූපවාහිනී විකාශය වස්සාන සමයේ සෑම සෙනසුරාදාවකම පස්වරු 1.00 ට.

 • ජුලි 15 සවස 06.00 ට
  දුක්ඛිත නිරයට නොවැටී සිටින ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • ජුලි 22 සවස 06.00 ට
  විචිත්‍ර වූ තිරිසන් ලොවේ සැඟවුණු දුක විස්තර කර දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • ජුලි 29 සවස 06.00 ට
  ප්‍රේත ලෝකයේ දුකසේ විඳය යුතු කර්ම විපාක පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 05 සවස 06.00 ට
  අනන්ත සසරේ බියකරු බව පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 12 සවස 06.00 ට
  මිනිස් ජීවිතයේ දුර්ලභ බව විස්තර කරන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 19 සවස 06.00 ට
  සේඛ බල දියුණු කොට දෙව්ලොවට මග හෙළි කරගන්නා අයුරු පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • අගෝස්තු 26 සවස 06.00 ට
  සිදුවූ වැරදි නිවැරදි කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 02 සවස 06.00 ට
  කළන මිතුරන් පුද දෙන ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 09 සවස 06.00 ට
  නොපිරිහී දහම් මග වඩන ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 16 සවස 06.00 ට
  නිති කළණ මිතුරන් ඇසුරු කිරීමේ වටිනාකම පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 23 සවස 06.00 ට
  ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමේ වටිනාකම පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
 • සැප්තැම්බර් 30 සවස 06.00 ට
  පරම සුන්දර නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගන්නා පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.
http://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-malabe/?portfolioCats=244

දෙව්මිනිස් ලෝකය සුවපත් කළ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු සසුනේ පිළිවෙත් පුරනා ශ්‍රාවක බුදු පුතණුවන් හුදකළාවේ නිසල සිතින් වාසය කරනා මේ සුපින්බර උතුම් වස්සාන සමයේ පිනැති ශ්‍රාවක ඔබ සැමට අපමණ පුණ්‍ය ලාභය උදාකරන පින්බර වස්සානයේ ධර්ම දේශණා මාලාව සහ වන්දනා මාලාව ජුලි 09 වන දා සිට සෑම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදාවක ම රාත්‍රී 07.00 සිට 08.30 දක්වා මාළඹේ පිට්ටුගල බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරයේ දී. ධර්ම දේශනාවන්හි රූපවාහිනී විකාෂය වස්සාන සමයේ සෑම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී 07 ට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියෙන්..

 • ජුලි 15 උතුම් ශ්‍රී සම්බුද්ධ වන්දනාව
 • ජුලි 16 ධම්මානුස්සති භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • ජුලි 22 අසිරිමත් ලළාට ධාතු වන්දනාව
 • ජුලි 23 සංඝානුස්සති භාවනාව පිළිබද පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • ජුලි 29 අසිරිමත් කේෂ ධාතු වන්දනාව
 • ජුලි 30 සීලානුස්සති භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • අගෝස්තු 05 උතුම් අකු ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනාව
 • අගෝස්තු 06 චාගානුස්සති භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • අගෝස්තු 12 උතුම් දන්ත ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනාව
 • අගෝස්තු 13 දේවානුස්සති භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • අගෝස්තු 19 සියලු සර්වඥ ශාරීරික ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනාව
 • අගෝස්තු 20 මරණානුස්සති භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • අගෝස්තු 26 ගෞතම මුනිරජුන්ගේ පාරිභෝගික ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනාව
 • අගෝස්තු 27 මෙත්තා, කරුණා. මුදිතා සහ උපේක්ඛා භාවනා පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • සැප්තැම්බර් 02 අසිරිමත් සත්බුදු වන්දනාව
 • සැප්තැම්බර් 03 අනිත්‍ය ආයතන භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • සැප්තැම්බර් 09 අසිරිමත් පසේබුදු වන්දනාව
 • සැප්තැම්බර් 10 අනිත්‍ය ස්කන්ධ භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • සැප්තැම්බර් 16 අසිරිමත් අරහන්තක වන්දනාව
 • සැප්තැම්බර් 17 නවසීවථික භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • සැප්තැම්බර් 23 සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
 • සැප්තැම්බර් 24 අසුභ භාවනාව පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය
 • සැප්තැම්බර් 30 අසිරිමත් සිරි ඝටීකාර මහ සෑ වන්දනාව
 • ඔක්තෝබර් 01 සම්පජඤ්ඤ සහ ඉරියාපථ භාවනා පිළිබඳ පහදා දෙන ධර්ම දේශනය

වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017  ‍‍wassana Dharma Deshana 2017වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017  ‍‍wassana Dharma Deshana 2017 

වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017  ‍‍wassana Dharma Deshana 2017වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017  ‍‍wassana Dharma Deshana 2017