24 07, 2017

නිදාගත් ජාතියට කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන්ගෙන් පාඩමක්‌ – 46

By | 2017-11-28T15:00:49+00:00 July 24th, 2017|1 Comment

මොකක්‌ද මේ මරණයත් එක්‌ක තියෙන දුක? මරණයත් එක්‌ක තියෙන දුක බැඳිලා තියෙන්නේ ඉපදීමත් එක්‌කයි. රෝග පීඩා වැළඳීමත් සමඟ දුකක්‌ තියෙනවා. ඒ දුක බැඳිලා තියෙන්නේ ඉපදීමත් එක්‌කයි. නාකිවීමත් එක්‌ක දුකක්‌ තියෙනවා. ඒ දුක බැඳිලා තියෙන්නෙත් ඉපදීමත් එක්‌කයි. අපි කැමැතියි ඉපදෙන්නේ නැතුව ඉන්න. අපි කැමැතියි වයසට යන්නේ නැතුව ඉන්න. අපි කැමතියි ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. අපි කැමැතියි මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න.

17 07, 2017

නිදාගත් ජාතියට කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන්ගෙන් පාඩමක්‌ – 45

By | 2017-08-28T11:10:56+00:00 July 17th, 2017|Comments Off on නිදාගත් ජාතියට කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන්ගෙන් පාඩමක්‌ – 45

අපේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක දෙය වෙන්න ඕන අපේ අවබෝධයයි. ඔබට මතකද පින්වතුනි, මීට කලින් ලිපියේදී කරුණු දෙකක්‌ විස්‌තර කරන්න මා උත්සාහ ගත්තා. ඒ තමයි පිනත්, අවබෝධයත්. මා හිතනවා මේ කාරණයේදී පින ගැන මං යම්කිසි ප්‍රමාණයකට විස්‌තර කළා. හැබැයි අවබෝධය ගැන මට හරියට කියන්න ලැබුණේ නෑ. අවබෝධ කිරීම ගැන අපි දැන සිටීම හරි ප්‍රයෝජනයි. මොකද හේතුව, අපට මේ ජීවිතයේ වැඩිපුර අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ අවබෝධය ඇති කරන දේ නෙවෙයි.

10 07, 2017

නිදාගත් ජාතියට කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන්ගෙන් පාඩමක් 44

By | 2017-11-28T14:53:18+00:00 July 10th, 2017|2 Comments

යම්කිසි කෙනකුට ධර්මය පොඩ්ඩක්‌ හරි තේරුණොත්, ශ්‍රද්ධාව ඇතිවුණොත්, (මම කිව්වා ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇතිවුණාට පස්‌සේ එයා හිතන්නේ මොන වගේ පුද්ගලයෙක්‌ හැටියටද? බරපතළ විදිහට හිතන පුද්ගලයෙක්‌ වෙනවා කිව්වා නේද?) බරපතළ විදිහට මේක හිතන මනුස්‌සයෙක්‌ වෙනවා. ඒ බරපතල විදිහට හිතීමත් එක්‌ක තමයි එයාට මේ මනුස්‌සයා කෙරෙහි අනුකම්පාවක්‌ ඇතිවෙන්නේ.

6 07, 2017

යශෝධරා මහ රහත් තෙරණිය | Shraddha TV

By | 2017-07-06T15:17:47+00:00 July 6th, 2017|Comments Off on යශෝධරා මහ රහත් තෙරණිය | Shraddha TV

යශෝධරා මහ රහත් තෙරණිය | Shraddha TV ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ආදරය කියන වචනය අහලා තියෙනවා බනකට අහලා නෑ නේද?. අද මම ආදරය කියන වචනය බනකට කියලා දෙනවා. එතකොට හාමුදුරු කෙනෙක් ආදරය කියන වචනේ බනකට කියන වචනය බනකට තෝරාගත්තා කියලා [...]