ශ්‍රද්ධා ගිලාන දාන 2017-01-05T17:52:10+00:00

shraddha gilana dana

shraddha gilana dana

කැඳ දානය

ශ්‍රද්ධා ගිලානදාන පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය මඟින් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම පිණිස පැමිණි ජනතාව වෙතත්, නේවාසික ව ප්‍රතිකාර ලබන ජනතාව වෙත සහ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයටත් උදෑසන කැඳ සහ පෝෂණීය කෙටි අහාර වේලක් ලබා දීමේ පින්කමක් සෑම මසකම කොළඹ ජාතික අක්ෂි රෝහලේ දී පැවැත්වේ.

බුද්ධෝපස්ථාන සදහම් යාත්‍රා

අති පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමීන්වහන්සේලා විසින් මෙහෙයවන සදහම් වැඩසටහන. සෑම මසකම පුන් පොහෝ දින පෙ.ව 8.30 සිට 1.30 දක්වා රාජගිරිය වික්ටෝරියා නිවාසයේ දී පැවැත්වේ

මෙම උතුම් පුණ්‍ය කර්මය උදෙසා පින්වත් ඔබට ද දායක විය හැකි ය.

විමසීම් – 071 437 1522

විද්‍යුත් ලිපිනය – info@shraddha.lk