Shraddha TV Programme Lineup 2017-02-01T13:48:12+00:00

    Shraddha TV Schedule
       (Local Time Sri Lanka : UTC+5:30)

05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● ධම්මපදය
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● Wise Shall Realise
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● දම් සිහනද
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● සුදම් සභාව  ( නැවත විකාශය )
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහ නඳ
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● පිරිණිවුනි ඒ රහත් මුනිවරු
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● සුඛා සද්ධම්ම දේශනා
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● දම්සභා මණ්ඩපය
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● වීමංසා
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහ නද
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● නිකෙලෙස් තෙරණිවරු
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● මෙහෙණි අසපුව
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● දම් සිහ නද
02.30 PM ● වේදනා සංයුක්තය
03.00 PM ● අමාවැස්ස
04.00 PM ● හොඳ ළමයා ( නැවත විකාශය ) 
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● අමාවැස්ස ( නැවත විකාශය )
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● ශ්‍රද්ධා තක්සලාව
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● මාර සංයුක්තය
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● විශ්මිත අවබෝධය
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● සිත නිවන පින්බිමක්
03.00 PM ● සුදම් සභාව
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● සුදම් සභාව ( නැවත විකාශය )
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම්සභා මණ්ඩපය
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.45 AM ●ධම්ම චින්තා
8.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක (පසුගිය සතියේ සවස 4.30 වැඩසටහන – නැවත විකාශය)
09.00 AM ● දම් සිහනද
10.30 AM ● හරිත පියස
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● සොඳුරු නිවන් මඟ
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
02.30 PM ● පාලි පන්තිය
03.00 PM ● සිත සනසන අමා දහම්
04.00 PM ● හොඳ ළමයා
04.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක
05.45 PM ● පුවත් විමසුම
06.00 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
07.00 PM ● සිත සනසන අමා දහම් (නැවත විකාශය )
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහනද
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
07.30 AM ● හරිත පියස
08.00 AM ● දම් සිහ නද
10.00 AM ● අසිරිමත් දම්සක
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● පාලි පන්තිය (නැවත විකාශය )
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා
02.30 PM ● භාවනාව
03.00 PM ● විශ්මිත අවබෝධය ( නැවත විකාශය )
03.30 PM ● හෙළ ආහාර
04.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
05.15 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
06.00 PM ● පුණ්‍යක්‍රියා ( නැවත විකාශය )
06.30 PM ● මාර සංයුක්තය ( නැවත විකාශය )
07.00 PM ● ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර 
07.30 PM ● සොඳුරු නිවන් මඟ ( නැවත විකාශය )
08.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
09.00 PM ● දම් සිහ නද
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක
05:01 AM ● අනුහස් පිරුණු සත්‍ය ක්‍රියාව
05.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව
06.00 AM ● ධම්ම චින්තා
06.15 AM ● මෛත්‍රී ශාන්තිය
06.30 AM ● උදෑසන බුද්ධ පූජාව
06.50 AM ● දවසේ සිතුවිල්ල / දවසේ වැදගත්කම
07.00 AM ● ධම්මපදය
08.00 AM ● ධර්ම දේශනාව 
09.30 AM ● භාවනාව
10.00 AM ● සංජානන
10.30 AM ● පුණ්‍යක්‍රියා ( නැවත විකාශය )
11.00 AM ● දහවල බුද්ධ පූජාව
11.30 AM ● භාවනාව
12.00 PM ● Wise Shall Realise ( Repeat )
12.30 PM ● පින් මතුවන වන්දනා
01.00 PM ● ධර්ම දේශනාව
02.30 PM ● භාවනාව
03.00 PM ● හිතට දැනෙන මනුස්සකම
03.30 PM ● හොඳ ළමයා ( නැවත විකාශය )
04.00 PM ● අසිරිමත් දම්සක
05.15 PM ● සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව
06.00 PM ● සිත නිවන පින්බිමක් ( නැවත විකාශය )
06.30 PM ● දම්සභා මණ්ඩපය
08.00 PM ● වස්සානයෙන් ඇරඹි දේශනා
09.00 PM ● වස්සානයෙන් ඇරඹි දේශනා
10.30 PM ● භාවනාව
   
11.30 PM ● අසිරිමත් දම්සක ( නැවත විකාශය )
01.00 AM ● දම් සිහ නඳ
02.45 AM ● අසිරිමත් දම්සක