කලල් දිය මත | ශෂිකා නිසංසලා ‍| සමන් ලෙනින් | Shraddha TV 2017-12-14T11:51:06+00:00

Project Description

කෙලෙස් මඩ ගොහොරුවේ පිපී සුදිලෙන
කාමයේ පියුම් අනියත බව දැක
ඒ නිසරු කාමයන් අතහැර විරාගී බව සොයා වැඩම කරන මුනිවරයා
පහළට ඇදී යන ගංදියට අභියෝග කරමින්
උඩුගං බලා යන පටිසෝතගාමී උතුමෙකි.
එකිනෙක එතී වෙලී එහිම ගැලෙනා නෙක ළඳුවැල් අතර
මහා අතුපතු විහිදුවමින් ඉහළට නැගී
හුදෙකලාවේ මිහිර විඳිනා වනස්පති වෘක්ෂය යම් සේ ද
ඒ පටිසෝතගාමී මුනිවරයා ද එබඳුය.
ළාමක කාමයන් නම් වූ ගංදියට හසුවී යනමං නොදැන
පහළට ඇදී යන සත්වයින් අතර
හුදෙකලා සුව විඳින තනි හස්තියා බඳු ඒ මහා මුනිවරු
ලෝකයෙන් වෙන්වී ලෝකය යන දෙසට නොව
උඩුගං බලා ගිය සේක.
බුදු පසේබුදු මහරහත් ඒ පටිසෝතගාමී මුනිවරුනට නමස්කාර වේවා!

Leave A Comment