දහම් දේශයේ | ජගත් වික්‍රමසිංහ | Shraddha TV 2017-12-14T11:54:05+00:00

Project Description

අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ
එදා මිහින්තලාවේ දී අපේ ලක් දෙරණ මත
ගෞතම බුදුසසුනේ සදහම් වෘක්ෂය රෝපණය කළ සේක.
සතර අපා සැඩ හිරු රැස් දහරාවෙන්
දැවෙමින් තැවෙමින් සිටි ලක්වැසි සැම
ඒ සදහම් වෘක්ෂය සෙවණේ නිවී සැනසී ගියෝය.
එනමුත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අරුත නොදන්නා ජනයා අතර
මිසදිටු අදහස් පැතිර ගිහින්.
මුළු දහම් දේශයම පාපයන්ගෙන් පිරී ගිහින්.
සතර අපා දුක් නිවන
ඒ උතුම් ආර්ය ධර්මයේ හඬ තවමත් ඇසෙනවා.
අවිද්‍යා කඩතිර ඉරා දමා
ඒ සදහම් රැස් දහරින් ලොවේ යථාර්ථය දකින්නට
තවත් ප‍්‍රමාද නොවන්න…
මේ අවසන් අවස්ථාව විය හැකියි…

Leave A Comment