නෙළන්නට බුදු පිළිමයක් | අමරසිරි පීරිස් | Shraddha TV 2017-12-14T11:52:50+00:00

Project Description

ඔහු ගල් වඩුවෙකි.
කියා නිම කළ නොහැකි බුදුගුණ කවා බුදු පිළිමයක් නෙළන විට
තවාලූ කළු ගලක් නිසලව බලා සිටිනා සෙයක් ඔහුට දැනේ.
අහෝ… ඒ අසීමිත ගුණ ඇති බුදුරජිඳුන්ගේ
මහා ගුණකඳ සිත් පිත් නැති කළුගලටත් දැනී ඇති සෙයකි.
පළමුවෙන් නෙළන්නේ ශ‍්‍රීපාද පද්ම යුග්මය යි.
බොහෝ වෙහෙසුණු ඔහුගේ ඩහදියෙන් ඒ සිරිපතුල් දෝවනය වන විට
මොලොක් වූ කළු ගලේ ඒ සොඳුරු පාද පද්ම මත මඟුල් සලකුණු
මතු වී ඇති අයුරු දකියි.
සම්බුදු ළය මඬල නෙළනා විට අංගුලිමාල සෝපාක ආදීන් වෙත
පෑ මහා කරුණාවේ ගුණකඳ තවත් එලෙසින් ම ගලනවා දැක
ඔහු මහත් විස්මයට පත්වේ.
අවසානයේ නෙත් තබනා මොහොත උදා වේ.
සම්බුදු පිළිමයේ පවා ජීවමාන ගුණ දකිනා ඔහු,
වත්මන් සමාජයේ කාමය ම සොයා යන ජනතාව
නෙත් තැබූ කල බුදුහිමියන් හට පෙනෙවිදෝ’ යි සිතා
සමාව අයැදිමින් පිළිමයේ නෙත් අඩවන් කරයි

Leave A Comment