පිළිරුවකින් හෝ | ගයත්‍රි අෂිණි රාජපක්ෂ | Shraddha TV 2017-12-14T11:57:18+00:00

Project Description

ඇයට උපතින් ම දෑස් නොපෙනේ.
එනමුදු උතුම් සිරි සදහම් ඇගේ සවනට වැකේ.
සැදැහෙන් පිරීගිය දිනක ඇය මෙසේ සිතයි.
”සම්බුදු හිමි රජුනි, පිළිරුවකින් හෝ ඔබ දැක ගන්නට
මා නෙත් පින්කොට නැත…. මා දෙනෙත් පියා ගන්නම්…
සිහිනයකින් හෝ මා හට ඔබවහන්සේ දක්නට ලැබේවා….”
දෙතිස් මහා පුරිස් ලකුණින් ශෝභමාන වූ
බුදුහිමි රුවක් හැබැහින් දකින්නට නම්
මෙතේ බුදුන් පහළ වන තුරු තවත් බොහෝ කල් ගත කළ යුතුය.
මේ බියකරු සසරේ එතරම් දුර යෑම මහා වෙහෙසකි. අනතුරකි.
එනිසා ඒ කෙලෙස් දුක්ගිනි නිවා ඔබගේ බුදුසසුනේ ම
නිවන් දකින්නෙමි යි ඇය අප‍්‍රමාදීව ධර්මය ප‍්‍රගුණ කරයි.
අවසන ඇය මෙසේ කියයි.
”තවත් රුවක් දකින්නට මා නොපතමි. දෙනුවන නොපෙනී ගියාට කම් නැත.
උතුම් සම්බුදු රජුනි, සදහම් රැස් තුළින්
ලොව්තුරා දහම් කැඩපතට එබී
මම සිත් සේම ඒ උතුම් ධර්මයෙන් ඔබ වහන්සේගේ රුව දැක ගත්තෙමි.

Leave A Comment