මහ මළුවේ | වික්ටර් රත්නායක | Shraddha TV 2017-12-14T11:55:26+00:00

Project Description

උතුම් බෝ රජුන් වඳින්නට බෝ මළුවට පැමිණි විට
මහා සුළඟක් සමඟ වර්ෂාවක් ඇද හැලේ.
ඒ සුළඟින් බෝපත් ගිලිහී වැටෙනා විට
ඔහු ඒ තුළ දකින්නේ බුදු හිමි දෙසූ අනියත දහමයි.
එසේ ධර්මය දකින විට සිත තුළ මහත් ශ‍්‍රද්ධාවක් ඉපදේ.
ඇද හැලෙනා වර්ෂාව බුදු හිමියන්ගේ ගුණකඳ ගයන්නා සේ හැගේ.
පරමල් ඉවතලා, සුපිපුණු මල් පුදනා විට ඒ පියුම් කෙරෙන් ද දකින්නේ
ජීවිතයේ ඇති යථාර්ථය යි.
එය ම කමටහනක් කොට
දිව්‍ය, බ‍්‍රහ්ම, මනුෂ්‍ය තල ඉක්මවා නිවන පිණිස ම
අනිත්‍ය මනසිකාරයේ යෙදෙද්දී
බුදු සමිඳුන්ගේ දහමේ සුවය ඔහුගේ හද මඬලට
තදින් ම දැනෙන්නට පටන් ගනී.
තුන්යම් රාත‍්‍රියම දහම් මනසිකාරයෙන් බෝ මළුවේ ගතකරන ඔහු
රාත‍්‍රියෙහි සුදිලූණු පුන්සඳ අලූයම බැස යනු දකිනා විට
බුදු සමිඳුන් දෙසූ අනියත දහම ම සිහි කරයි.

Leave A Comment