ශ්‍රද්ධා තක්සලාව 2017-12-04T10:08:07+00:00

Project Description

ශ්‍රද්ධා තක්සලාව

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසු දරු දැරියන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ශ්‍රද්ධා තක්සලාව දෙසැම්බර් 2 වන දා පස්වරු 12.30 සිට සවස 5.30 දක්වා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය සිපිහිටි කඩුවෙල හේවාගම මහමෙව්නාව බෝධිඤාණ භාවනා අසපුවේදී පැවැත්වේ..

Leave A Comment